Ofarligt grönfärgat vatten i Bäveån

Torsdagen den 1 september kommer Västvatten att utföra en spridningskontroll i Bäveån av utgående renat avloppsvatten.

Den gröna färgen är ofarlig men kan synas i vattnet kring Riversideängen.

För att kunna se hur det utgående vattnet sprids i ån kommer det att färgas med en fluorescerande grönaktig färg. Färgen är ofarlig men kan synas i vattnet kring Riversideängen under det närmsta dygnet.

Spridningskontrollen görs i samband med att Västvatten utreder framtida ökade reningskrav som på sikt kan komma att införas för avloppsreningsverk.

Kontakt och frågor

Hör gärna av dig till Västvattens växel på 0522-63 88 00 om du har några frågor eller funderingar. Du kan också besöka Västvattens webbplats och Facebookkonto: