Unikt centrum för lärlingsutbildningar invigt i Uddevalla

Lärlingsutbildningar gör det möjligt att snabbt få ett jobb i en bransch där det är brist på utbildade medarbetare. Lärlingscentrum arbetar nära Uddevallaföretagen för att anordna lärlingsutbildningar som passar företagens behov och hjälper fler att få jobb.

Kommundirektör Malin Krantz och kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson höll i invigningsbandet som klipptes av Carl Bennet. Saxen delades ut av Björn Wärnberg som är verksamhetschef på vuxenutbildningen.

Onsdagen den 31 augusti invigdes Uddevalla Lärlingscentrum som finns i Margretegärdeskolans lokaler i centrala Uddevalla. Lärlingscentrum samordnar lärlingsutbildningar i kommunen för att möta näringslivets behov av utbildade medarbetare.

En styrka i sammanhanget är att Uddevalla vuxenutbildning, Uddevalla gymnasieskola och Arbetsmarknadsavdelningen samverkar via lärlingscentrum för att anordna efterfrågade utbildningar.

Tydligt fokus på arbete

Lärlingsutbildningar är praktiskt inriktade på olika yrkesområden med verkliga arbetssituationer med den senaste tekniken. En möjlighet som Lärlingscentrum lyfter i samarbetet med arbetsgivare är lärlingslön. Det innebär att man kan utbilda sig utan studielån. I genomsnitt går över 90 procent av lärlingsutbildningseleverna vidare till arbete.

- Genom lärlingsformen ger vi branschen direkt inflytande över utbildningen och behovet av ny arbetskraft styr. I våra nya utbildningar står branschen för en stor del av lärarfunktionen tillsammans med oss som skola, säger Björn Wärnberg som är verksamhetschef på Uddevalla vuxenutbildning.

Invigningsceremoni och föredrag

Lärlingscentrum smygstartade i mars 2022 och invigdes officiellt i samband med att verksamheten flyttade in i Margretegärdeskolans lokaler nu i augusti.

Invigningsbandet klipptes av Carl Bennet som är huvudägare i Arjo AB, Elanders AB, Getinge AB och Lifco AB och som länge engagerat sig för lärlingsutbildningarnas utveckling i Sverige.

Kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson och kommundirektör Malin Krantz var också på plats och höll i bandet.

- Uddevalla Lärlingscentrum kombinerar utbildning och arbetsliv och skapar goda förutsättningar för både individer och näringsliv. Det här är en resurs att ta tillvara, och det ska bli roligt att följa nästa steg, säger Carl Bennet.

Utöver invigningsceremonin blev det också föredrag om utbildningskonceptet yrkestrainee och branschstyrda lärlingsutbildningar, samt panelsamtal om utbildning och kompetensförsörjning.

Mer information om Uddevalla Lärlingscentrum

Målet med lärlingscentrum är att fler ska få arbete, och arbetsgivare och utbildningsanordnare delar på ansvar för rekrytering och utbildning. Lärlingscentrum är en kontaktyta som de lokala företagen kan vända sig till när man ser ett utbildningsbehov inom sitt branschområde.

På Uddevalla Lärlingscentrum samverkar Uddevalla vuxenutbildning, Uddevalla gymnasieskola och Arbetsmarknadsavdelningen.

Du hittar mer information på Uddevalla Lärlingscentrums webbsidor:

Uddevalla Lärlingscentrum

- Det ska bli intressant att följa Uddevalla Lärlingscentrums utveckling, säger Carl Bennet.

Stefan Einarsson, verksamhetschef på Uddevalla gymnasieskola, tillsammans med Pia Strömsholm, avdelningschef på Arbetsmarknadsavdelningen och Björn Wärnberg, verksamhetschef på Uddevalla vuxenutbildning.