Avtal för Forshälla-strands förskola godkänt

På tisdagens samhällsbyggnadsnämnd beslutade man att godkänna hyreskontraktet för Forshälla-strands nya förskola, vilket också betyder att man godkände att förskolan ska byggas. Skolan ska uppföras i 2 plan för 180 barn och 25 vuxna och ska stå färdig i slutet på 2024.

Bild på forshalla-strand förskola

Arbetsskiss på forshälla-strand förskola

- Hyresavtalet ligger till grund för byggnation och genomförandefas. Detta var ett positivt steg på vägen. Får vi även ett positivt besked i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan vi gå vidare med att upphandla en entreprenör för förskolan, säger Cecilia Friberg, projektledare på Uddevalla kommun.

Uddevalla kommun hyr skolan

Förskolan som ska byggas i Forshälla-strand, och som kommunen kommer att hyra av Hemsö, är dimensionerad för 180 barn och 35 vuxna och är 1549 kvadratmeter stor. Uddevalla kommun kommer att hyra skolan av Hemsö under en 20-årsperiod.

- Hyran i kontraktet är en indikation, men det är först efter upphandlad totalentreprenad som årskostnaden fastställs, säger Cecilia Friberg.

Om allt går enlig plan så ska förskolan börja byggas 2023 och vara färdig under slutet av 2024.

Förskolan kommer att ligga strax utanför Råssbyn, en mil norr om Ljungskile med närhet till Lerbomotet och boendeområden längst med Fräknestranden öster om E6.

- Vi har bytt namn på skolan till från Råssbyn förskola till Forshälla strands förskola, då den kommer att ligga utanför Råssbyns traktgräns, avslutar Cecilia Friberg.

Politisk gång

Nu går beslutet vidare från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen som kommer att besluta i ärendet i slutet på september, för att sen gå upp som ett ärende i kommunfullmäktige.

Läs mer om skolan här.


Ytterligare information

Per Bäckström

Projektchef stadsutveckling

Tel: 0522-696359


Cecilia Friberg

Processledare Stadsutveckling

Tel: 0522-695693