Rimnersvallen börjar ta form

Hör projektledaren Cecilia Wahlskog berätta om hur det går med byggnationen av nya Rimnersvallen som ska stå klar under 2023.

Arbetet med nya Rimnersvallen fortgår. Bottenplattan för östra läktaren är gjuten och den västra huvudläktaren förbereder man just nu med armering. Nästa steg är att man kommer att påbörja arbetet med innerplanen och att de kommer att få levererad prefabricerad betong till den östra läktaren.

Projektledaren Cecilia Wahlskog berättar att arbetet flyter på och att man inte har drabbats av några förseningar eller direkta kostnadsökningar ännu.

Om allt går enligt plan så kommer Rimnersvallen stå klar för invigning 2023.

Läs mer om nya Rimnersvallen