Nu är Skogslyckans aktivitetscenter för äldre invigt

Med bandknytning, snittar, musik och mingel invigdes Skogslyckans aktivitetscenter för äldre under onsdagen. Målet med aktivitetscenter är att bryta ensamhet och isolering för äldre, och skapa naturliga mötesplatser där personal och äldre som bor i olika boendeformer kan mötas. Nu finns också fler nyrenoverade lokaler i byggnaden, som är anpassade för aktiviteter av olika slag.

En kvinna och en man sitter på stolar och håller band i händerna, och en man står mellan dem och knyter ihop banden

Socialnämndens ordförande Stefan Skoglund invigde Skogslyckans aktivitetscenter och knöt ihop banden som hölls av Maj Nordin och Rune Jacobsson från trygghetsboendet respektive vård- och omsorgsboendet.

Under de senaste åren har en successiv omvandling skett på Skogslyckans vård- och omsorgsboende. Ett tidigare hyreshus har omvandlats till trygghetsboende, och på vård- och omsorgsboendet har fyra våningsplan gjorts om till demensboende där det delvis arbetar specialistutbildade undersköterskor för att kunna ge anpassad vård och omsorg.

Ett våningsplan i ett av husen har totalrenoverats, och fler våningar kommer att renoveras framöver. Dessutom har ett nytt aktivitetskök kommit på plats samt nytt biblioteksrum i markplan. Samlingssal och matsal har renoverats liksom personalutrymmen. Dessa lokaler är anpassade för att kunna genomföra fler aktiviteter.

Skogslyckans hemtjänstgrupper har också flyttat in i byggnaden, vilket innebär att personalen nu har nära till de äldre som bor på trygghetsboendet och som har hemtjänst. De äldre som har hemtjänst kan i sin tur på ett enklare sätt möta personal inom hemtjänsten även under andra tider på dagen.

blommor i rosa med ljusgrönt på ett bord med rödvitrutig duk

Samarbete mellan aktivitetssamordnare

Aktivitetssamordnare som jobbar både på vård- och omsorgsboendet och på trygghetsboendet kommer nu att samarbeta i större utsträckning för att göra aktiviteter för de äldre tillsammans. Det i sin tur gör att de äldre som bor på trygghetsboende respektive vård och omsorgsboendet kan mötas. Framöver är tanken att aktivitetscenter också ska vara öppet även för andra äldre som bor i området.

- Vi öppnar nu upp ytterligare ett aktivitetscentrum runt våra äldreboenden och kommer fortsätta med denna framgångsrika modell tills vi har ett i varje kommundel, säger Stefan Skoglund (S), ordförande i socialnämnden.

På onsdagen invigdes Skogslyckans aktivitetscenter genom att Stefan Skoglund knöt ihop två gyllene band, banden hölls av en äldre kvinna och man som bor på vård- och omsorgsboendet respektive på trygghetsboendet.

plockmat på ett bord med fina fat, kakor och solrosor i bukett. I ena hörnet av bilden ser man personal i munskydd och en man som sitter ned.

Det bjöds på snittar och andra godsaker till de äldre, anhöriga och andra som var på plats under invigningen.