Föreningsbidrag öppet att söka 1 september- 31 oktober

Ett tillfälligt projektbidrag avsett att stärka föreningslivet i Uddevalla kommun kommer att kunna sökas från 1 september – 31 oktober.

Utifrån föreningars olika behov är detta bidrag tänkt att ge större möjlighet att bedriva och utveckla egen och utåriktad verksamhet för allmänheten. Det syftar också till att stödja föreningars återuppbyggnad i pandemins spår: för att attrahera nya och återvändande medlemmar, och kanske även kunna nå nya målgrupper.

Läs mer om hur ni ansöker: Tillfälligt föreningsbidrag 2022 - Uddevalla kommun.