Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 september

Onsdagen den 14 september sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17.30. Allmänheten välkomnas att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Här är ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Information om Uddevalla kommuns befolkningsprognos 2022
  • Barn och utbildningsnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges uppdrag
  • Kommunstyrelsens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges uppdrag
  • Samhällsbyggnadsnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges uppdrag
  • Socialnämndens avrapportering 2022 av kommunfullmäktiges uppdrag
  • Investering i Kisslebergsskolan
  • Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser VästKom och Västra Götalandsregionen
  • Reviderad överenskommelse med Ljungskile Sportklubb, LSK, om minskad tomträtt, upphävande av nyttjanderätt m.m. Tjöstelsröd 1:37 och Tjöstelsröd 1:1
  • Revidering av taxor för vårdavgift med mera inom hemtjänst och särskilt boende

Du hittar kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kommunfullmäktiges kallelse del 1

Kommunfullmäktiges kallelse del 2

Till sidan för kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

Webbsändning uddevalla kommunfullmäktige