Så blev det preliminära valresultatet

Det preliminära valresultatet i valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige visar de röster och förtidsröster som räknats i vallokalerna runtom i kommunerna på valnatten, och är inte ett slutligt valresultat. Du kan följa det preliminära valresultatet på Valmyndighetens hemsida.

En hand lägger i ett kuvert med valsedel inuti, i en valurna med gul, vit och blå färg.

Det preliminära valresultatet kan du följa på Valmyndighetens hemsida. Foto Valmyndigheten, fotograf: Fia-Lotta Bratt

På Valmyndighetens sida www.val.se uppdateras valresultatet kontinuerligt.

Länsstyrelsen påbörjar slutlig rösträkning

Idag måndag 12 september påbörjar Länsstyrelsen den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen rösterna för alla partier, och även personrösterna räknas. Länsstyrelsen kontrollerar varje valsedels giltighet eller ogiltighet och resultatet registreras i valdatasystemet.

Resultatet av räkningen redovisas kontinuerligt på Valmyndighetens hemsida. Där kan du läsa mer om rösträkning och hur det slutliga valresultatet fastställs: Slutligt valresultat (Valmyndighetens hemsida)

Länsstyrelsens information om val och rösträkning

Onsdagsräkning i kommunens valnämnd

Tre dagar efter valdagen, på onsdag 14 september, genomför kommunens valnämnd en preliminär rösträkning. Då räknas förtidsröster som lämnats in i andra kommuner under valhelgen, brevröster från utlandet och röster från ambassader, samt förtidsröster som underkänts i valdistrikten under valnatten. Dessa röster ska räknas och registreras av valnämnden, och därefter skickas vidare till Länsstyrelsen som granskar och räknar valsedlarna i den slutgiltiga rösträkningen.

Onsdagsräkningen är offentlig och resultatet från valnämndens räkning är preliminärt. Onsdagsräkningen genomförs från klockan 08.00 i lokal Bäve, i Stadshuset.

Valmyndigheten fastställer valresultatet

Efter cirka en vecka har länsstyrelsen kontrollräknat alla röster och överlämnar resultatet till Valmyndigheten, som fastställer valresultatet. Det är Valmyndigheten som fördelar mandat mellan partierna och fastställer vilka ledamöter och ersättare som blivit valda.