Vårdpersonal ökar sin kunskap om syn- och hörselnedsättning

Uddevalla kommun och Synskadades Riksförbund Uddevalla vill öka förståelsen för hur det är att leva med syn- och hörselnedsättning. En digital utbildning ska därför ge råd och stöd till vårdpersonal som möter syn- och hörselnedsatta. Det finns också möjlighet till individuellt stöd för dig som har börjat höra eller se sämre.

Foto: Synskadades Riksförbund

Digital utbildning ska fungera som kunskapsbank

För att öka kunskapen om hur man bemöter personer med syn- och hörselnedsättning på bästa sätt, satsar socialförvaltningen i Uddevalla kommun på kompetensutveckling inom området. Satsningen görs tillsammans med Synskadades Riksförbund Uddevalla (SRF Uddevalla) genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP.)

En digital utbildning är framarbetad i samverkan mellan socialförvaltningen och SRF Uddevalla. Utbildningen riktar sig till kommunens medarbetare och innehåller texter, bilder och kortfilmer och avslutas med ett test.

- Utbildningen ger god grundkunskap om syn- och hörselnedsättning, och jag hoppas att den blir en kunskapsbank som man återvänder till, säger Eva Tholin som är syn- och hörselinstruktör på SRF Uddevalla.

Kostnadsfri individuell hjälp

Eva erbjuder också individuell hjälp till dig som har börjat höra eller se sämre. Här berättar hon mer om vilket stöd som finns att få.

Vad kan du som syn- och hörselinstruktör hjälpa till med?

- Jag kan göra hembesök och hjälpa till med skötsel och enklare översyn av hörapparater, som att byta slangar och göra rent insatser. Är man synskadad kan jag till exempel ordna med märkning av spis, disk- och tvättmaskin. Jag kan även hjälpa till med att träna användandet av syn- och hörhjälpmedel, samt orientering i hem- och närmiljön, så att det blir enklare att klara av vardagens sysslor.

Hur gör man för att få kontakt med dig?

- Det går bra att ringa mig på telefon 0760 – 30 35 20 och tala in namn och telefonnummer, så ringer jag upp. Alternativt kan man skicka ett mejl till synhorselinstruktor@srfbohuslan.se

Kostar det något att få hjälp av dig?

- Nej, att ta hjälp av mig är gratis.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det är väldigt givande att få vara med och bidra till att personer med syn- och hörselnedsättning kan leva ett självständigt liv. Det är också roligt att få träffa så många härliga människor med lång livserfarenhet. Jag är själv hörselnedsatt vilket ger mig värdefull insikt i mitt arbete, och jag har även ett brett kontaktnät av personer med synnedsättning via min anställning hos SRF Uddevalla.

Mer information om syn- och hörselnedsättning

Här finns information för dig som vill veta mer om stöd vid syn- och hörselnedsättning, eller som är nyfiken på Idéburet offentligt partnerskap:

Syn- och hörselnedsättning - Uddevalla kommun

SRF Bohuslän

Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) - Uddevalla kommun

Foto på Eva Tholin.

Eva Tholin som är syn- och hörselinstruktör på SRF Uddevalla.