Plan för ny stadsdel i centrum

På kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades det att ett planprogram ska tas fram för södra Å-staden. En plan för hur staden ska utvecklas söder om Bäveån med avgränsning vid Göteborgsvägen och Svenskholmen.

Bild på idéskiss Södra Å-staden

Idéskiss på hur det skulle kunna se ut längs Bäveån. Illustration: Liljewall arkitekter

- Vi vill fortsätta att expandera centrum söderut. Området är runt 70 hektar stort och planprogrammets syfte är att skapa en helhetsbild av hur en helt ny stadsdel ska utformas och gestaltas, säger Per Bäckström, projektchef för stadsutvecklingsprojekt på Uddevalla kommun.

Utredningar

Syftet med ett planprogram är att utreda förutsättningar och visioner för området samt ge strukturer för bebyggelse, infrastruktur och grönytor.

- Det finns vissa delar i planprogrammet som vi vill titta extra noga på som klimatanpassning, förbindelser över Bäveån och i vilka etapper man kan dela upp området i. Ytterligare delar att utreda är bland annat offentlig service, kollektivtrafik och kvartersstruktur, fortsätter Per Bäckström.

Planprogrammet för Södra Å-staden beräknas vara klart under våren 2024.

Vision

Södra Å-staden ingår i Uddevalla kommuns planer att utveckla centrum med 4000 bostäder på en yta över 143 hektar över 30 år. Andra stadsdelar i centrum som man vill bebygga är Västra centrum, Skansstaden och Holmarna. Först i tur står Västra centrum där planprogrammet ska vara klart till våren 2023.

Läs mer i vision för stadsutveckling kring Bäveån Pdf, 8.8 MB.