Så ska fler gymnasieelever få godkända slutbetyg

Fler elever med godkända slutbetyg, fler elever med högre betyg och lugnare studiemiljö. Nu på torsdag 22 september går startskottet för gymnasieskolans arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, med målet att höja elevernas resultat. Författaren och journalisten Mustafa Can inleder dagen med en inspirationsföreläsning för alla lärare på gymnasiet, följt av en workshop.

En person står i startgroparna till att börja springa, man ser bara händer och fötter. På asfalten står siffran 2022.

Nu på torsdag går startskottet för gymnasieskolans språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, med målet att fler elever ska nå högre betyg och gymnasieexamen.

Uddevalla gymnasieskola kommer under det närmaste året att satsa på kompetensutveckling inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, för all pedagogisk personal. Målet med skolans kompetensutveckling är att fler elever med svenska som andraspråk tillsammans med elever som har svenska som förstaspråk men som behöver extra språkligt stöd i skolan ska kunna nå högre betyg och i slutändan få en gymnasieexamen.

- När elever börjar i gymnasiet tar de ett steg upp i svårighetsgrad, då behöver man förstå ett mer abstrakt språk än tidigare och det kan vara svårt för alla. Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt gynnar samtliga elever i en klass, även svenskfödda elever, säger Karin Ljungström, processledare och förstelärare Uddevalla gymnasieskola.

Alla ska förstå begrepp

Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt innebär bland annat att större vikt läggs vid att alla elever förstår de begrepp som används inom ämnet, samt ämnets kontext. Exempelvis kan ord som demokrati och militärtjänstgöring förstås på olika sätt beroende på om man vuxit upp i ett krigsdrabbat respektive ett fredligt område eller gått i skola i en diktatur eller i en demokrati.

Inspirationsföreläsning med Mustafa Can 22 september

Svartvit bild på Mustafa Can

Mustafa Can, foto: Athenas

Startskottet för gymnasieskolans arbete med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt sker på torsdag 22 september, med Mustafa Cans föreläsning för all pedagogisk personal. Föreläsningen handlar om förhållandet mellan språk, makt, skam, hopp och identitet. Syftet är att förmedla kunskap om hur det är att komma till ett nytt land, ett land där du inte kan vare sig språket eller de sociala koderna. Efter föreläsningen kommer dagen att fortsätta i workshops.

Under våren 2023 – till våren 2024 ska all pedagogisk personal i gymnasieskolan få kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och hur man kan tillämpa det inom sitt ämne. Hela barn och utbildningsförvaltningen, från förskola upp till vuxenutbildning, kommer att delta i en sådan kompetensutveckling fram till våren 2024 med målet att det därefter ska genomsyra undervisningen i Uddevalla kommuns skolor.