Räddningstjänstens råd vid eldning i eldstad

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän tipsar om vad du behöver tänka på om du vill elda i din eldstad hemma. Räddningstjänsten uppmanar till att elda med eftertanke om du tror att du kommer att elda mer än vanligt för att undvika brandrisk.

Eldstad med brasa

En lokal eldstad är bara anpassad för att värma det rum den finns i - under en begränsad tid.

Räddningstjänsten märker nu av ett ökat intresse för att använda kaminer, öppna spisar och andra lokaleldstäder, som ofta inte använts på länge.

Räddningstjänsten tipsar om följande:

  • Använd bara torr ved, och helst bara björk. Överblivet virke från renoveringen, det nedhuggna äppelträdet eller annat trädgårdsavfall kan medföra ökade beläggningar i skorstenen och leda till sämre förbränning och ökad risk för skorstensbrand.
  • Elda max 2,5 kg ved per timme. Lägg in ett nytt vedträ när det tidigare brunnit ner till en glödbädd, det är både mer effektivt för värmen och mer skonsamt för eldstad och skorsten.
  • Låt eldstaden vila mellan eldningarna. Eldar du 4 timmar, låt den vila minst 4 timmar. Kontinuerlig värme kan ackumuleras i till exempel bjälklag och i värsta fall starta en brand.
  • Meddela din sotare om du planerar att elda mer, så sotning och brandskyddskontroll anpassas och sker med rätt intervall.

Glöm inte att testa brandvarnaren liksom att brandsläckare är funktionell, syns väl och är lätt gripbar!

Läs mer på Räddningstjänsten MItt Bohusläns hemsida