Hur trygg är du i Uddevalla och Ljungskile?

Idag måndag öppnar polisen och Uddevalla kommun en gemensam enkät, för att ta reda på hur trygg du som invånare upplever dig i Uddevalla och Ljungskile. Du kan svara på trygghetsenkäten under perioden 26 september - 16 oktober.

En man i polisuniform och en kvinna med mörka kläder och gul kavaj står på Kungstorget, Kungsgatan syns i bakgrunden

Tony Bengtsson, kommunpolis och Ulrika Engelbrektsson, säkerhetssamordnare i Uddevalla kommun, hoppas att många svarar på trygghetsenkäten.

Enkäten är digital och finns på polisens hemsida och innehåller ett antal frågor kring hur du upplever trygghet i området där du bor och på andra platser i kommunen och vad du tycker borde göras. Svara på den anonyma enkäten på polisens hemsida

Vill du hellre fylla i en pappersenkät kan du hämta och lämna in den på polisstationen i Uddevalla och på kommunens kontaktcenter i Rådhuset vid Kungstorget, samt i Stadshusets reception.

Svara på enkäten – dina svar gör skillnad

Resultatet från undersökningen kommer att ligga till grund för kommande insatser inom området trygghet. Tidigare års trygghetsundersökningar har bland annat bidragit till satsningen på väktare i centrum och mer polisnärvaro på Kampenhof, samt den pågående insatsen med väktare i Dalabergsområdet. Hjälp oss att få veta hur just du upplever tryggheten i Uddevalla och Ljungskile!

- Ta chansen och tyck till om hur du upplever tryggheten i Uddevalla kommun. Vi vill veta om det finns något område som utmärker sig? Du kan påverka situationen genom att svara, säger Ulrika Engelbrektsson, säkerhetssamordnare.

Träffa oss ute på stan!

Uddevalla kommun och polisen kommer att finnas på följande platser och tider då du kan fylla i en pappersenkät om trygghet och ställa frågor:

  • Kampenhof måndag 10 oktober klockan 15-18
  • Ljungskile centrum tisdag 11 oktober klockan 15-18
  • Torp köpcenter (ingången vid Coop) tisdag 18 oktober klockan 15-18
  • Dalabergs centrum torsdag 20 oktober klockan 13-16

Trygghetsundersökningen ingår som en del i det medborgarlöfte som finns mellan polisen och Uddevalla kommun. Medborgarlöfte är en modell som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i en kommun. Det bygger på en dialog med medborgarna och fokuserar på vad de upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra där de bor, verkar eller vistas.