Digital föreläsning om unga och narkotika den 19 oktober

Drogfri Ungdom bjuder tillsammans med Polisen i Uddevalla samt öppenvårdsmottagningen Kompassen in alla vuxna till en digital informationskväll onsdag den 19 oktober, som handlar om narkotika bland våra barn och ungdomar i Uddevalla.

Välkommen till en digital föreläsning om unga och narkotika 5 april.

I dag finns narkotika där ditt barn befinner sig. Det är lättillgängligt och ses inte så allvarligt på bland många ungdomar. Vi berättar om lägesbilden i Uddevalla för våra unga, ger preparatkunskap om de vanligaste drogerna, samt hur man jobbar och samverkar kring ungdomar i det drogförebyggande arbetet.

Några frågor hoppas vi kunna besvara under kvällen, för att kunna hjälpa era barn att stå emot droger:

  • Vad ska jag göra om jag misstänker att mitt barn använder droger?
  • Vilka signaler ska jag vara uppmärksam på?
  • Vilka kännetecken finns det?
  • Hur känner jag igen de olika preparaten?
  • Vilka droger är vanligast i Uddevalla just nu?
  • Hur ser det drogförebyggande arbetet ut på skolorna?

Datum och tid: Onsdag 19 oktober klockan 17.30–19.00.

Anmälan: Du behöver föranmäla dig till föreläsningen som sänds digitalt via plattformen Zoom. När du gjort din anmälan kommer ett bekräftelsemejl med länk till att logga in i föreläsningen. Anmälan »

Föreläsningen genomförs i ett samarbete mellan Uddevalla kommun, Polisen och Studieförbundet Vuxenskolan.

Om du känner att du har frågor och funderingar är du varmt välkomna att höra av dig till Drogfri Ungdom.

Unni Norén, Drogförebyggande samordnare, enheten för trygghet och samhällsskydd: 0522-69 74 74
Miranda Gjelseth, Drogförebyggande samordnare gymnasiet: 0522-69 68 48
Jasmin Nuhanovic, Ungdomspedagog: 0522-69 65 72