Förbättringar i Dalaberg med hjälp av italienska arkitekter

Under måndagen hölls en workshop i Dalbergs bibliotek med ett 20-tal inbjudna för att arbeta vidare med förbättringsåtgärder av den fysiska miljön i området Dalaberg och Hovhult. Workshopen har föregåtts av en enkät, där allmänheten har fått svara på frågor om vad de tycker om miljön i området.

Bild på personer som samtalar i grupp

På workshopen deltog politiker, tjänstemän från kommunen, representanter från intresseföreningar med flera. Klicka på bilden för högupplöst.

Internationell fägring

Inspiration och hjälp i arbetet fick man inte mindre än av en arkitektgrupp från Italien. De är med i projektet genom att de vann arkitekttävlingen Europan 15 med bidraget JALLA!.

- Det är kul att vara igång på allvar igen. Vi vann priset 2020, men på grund av Covid så har vi haft digitala möten, så detta är första fysiska mötet på länge, säger Stefano Ivaldi, arkitekt från Milano, som är väldigt förtjust i Uddevalla och Dalaberg/Hovhult.

Framför allt berättar Stefano att det var stadsdelens mångkulturella inslag samt närhet till naturen som gjorde att arkitektgruppen valde Uddevalla framför andra mer namnkunniga städer som det fanns att välja på i tävlingen.

- Detta är en första workshop med olika intressenter som politiker, fastighetsägare, tjänstemän från kommunen och andra berörda. Längre fram kommer vi ha ytterligare en workshop som är mer fokuserad på allmänheten. Just nu håller vi på med brainstorming och hitta ”hot spots” som vi kan använda i en pilotstudie, fortsätter Stefano.

En plats att vara stolt över    

En av deltagarna på mötet var Anna-Lena Heydar, som är politiker och även har bott i området.

- Detta är området i mitt hjärta, så det finns mycket att redan vara stolt över, bland annat finns det en bra mix av boendeformer och grönområden. Dalaberg centrum har bra förutsättningar då det redan finns service, som apotek, bibliotek och livsmedelsbutik med mera, men vi behöver rusta upp centrum och skapa bra platser där människor kan mötas.

Nästa steg i processen är att sammanställa det som framkommit vid workshopen och presentera det för politiken. För att komma vidare krävs sedan ett politiskt beslut för att bland annat bestämma budget för att genomföra det man har pekat ut som det viktigaste. Invånarna kommer sedan få möjlighet att rösta på olika framtagna förslag.

Mer information om Jalla och arkitekttävlingen Europan 15 :Arkitekttävlingen Europan 15 - Uddevalla kommun