Undersökning om centrumområde i Ljungskile

Nu har Uddevalla kommun öppnat upp den undersökning som syftar till att ta in synpunkter om hur allmänheten använder området runt busshållplatsen med mera i Ljungskile. Materialet ska sen användas som underlag för att kunna planera området.

Bild på vy över parkering och busshållplats

Ljungskile centrum med vy över parkering och busshållplats

Coop i Ljungskile har lämnat in ett förlag till kommunen som ämnar till att bygga butik, bostäder, kontor och parkeringshus. Förslaget som har lämnats in innehåller även grönområden och andra kompletterande funktioner.

Området är en central plats i Ljungskile och har ett stort allmänt intresse då kollektivtrafiken använder platsen samt att många använder parkeringen som pendlarparkering. För att möjliggöra byggnation behöver busshållplatsen flyttas samt nuvarande parkeringsyta användas för byggnation.

- För att göra detta på bästa sätt vill vi involvera allmänheten för att undersöka hur de använder platsen idag. Vi vill även undersöka vad de tycker saknas på platsen och vilka kvalitéer platsen har som är värda att bevara, säger Andrea Zidek, som är planarkitekt på Uddevalla kommun.

Undersökningen kommer bland annat ske digitalt genom ett insamlingsverktyg på Uddevalla kommuns hemsida där man kan märka på en karta hur man använder platsen. Kommunen kommer även finnas på plats den 1 och 27 oktober vid busstationen och parkeringen i Ljungskile för att ta in synpunkter och svara på frågor.

Om allt följer tidsplanen så ska ett antagande av planen finnas under våren 2024.

Läs mer om detaljplanen

Gå till undersökning

Högupplöst bild

Kontakt

Andrea Zidek

Planarkitekt

Tel: 0522697310