Invasivt gudaträd tas ned i Teaterplantaget

Har du sett någon invasiv växt i kommunen? Hjälp oss gärna med att rapportera in det! Imorgon onsdag tar gata/park drift ned ett invasivt gudaträd i Teaterplantaget. Gudaträdet har varit ett populärt parkträd men till följd av varmare klimat har det börjat blomma och sprida sig.

Ett grönt träd, man ser Bohusläns museum i bakgrunden

Gudaträdet i Teaterplantagen, Bohusläns museum syns i bakgrunden.

Trädet kan leda till ytterligare problem då det tränger undan andra arter och kan skjuta rotskott.

Gudaträdet finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter sedan juli 2019, vilket innebär att växten är förbjuden att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta, och sätta ut i naturen. Gudaträd har det latinska namnet Ailanthus Altissma, ordet ailanto betyder ”himmelens träd”, anthos står för blomma och altissima betyder ”högsta”.

Gudaträdet i Teaterplantaget har upptäckts i samband med en inventering av träd. Trädet kommer att sågas ned, stubben grävs upp och alla delar av trädet kommer att transporteras övertäckt på lastbil till Lillejsö fjärrvärmeverk där det eldas upp.

Inventering av invasiva arter fortsätter

Just nu pågår en kartläggning av vilka främmande växter som finns spridda i kommunen och var de växer. Inventeringen startade i somras och fortsätter 6 veckor till.

- Har du sett någon invasiv art i kommunen, så hjälp oss gärna att rapportera in det! När kartläggningen är avslutad kommer vi att ta fram en handlingsplan med förslag till prioriteringar. Ju fler rapporter vi får in, desto bättre underlag får vi till hur vi ska prioritera och vilka växter vi ska bekämpa, säger Sofia Stengavel, kommunekolog.

Hjälp oss att rapportera in invasiva arter

Det finns flera invasiva arter i kommunen, bland annat skunkkalla, parkslide och jättebalsamin. Har du sett en främmande växt någonstans i kommunen? Ta en bild på växten och rapportera in ditt fynd till Artdatabanken

Läs tidigare nyhet: Hjälp oss att rapportera in invasiva arter