Här är nya ungdomsfullmäktige

Nu är det klart hur nya ungdomsfullmäktige ser ut i Uddevalla. Sammanlagt är det 28 engagerade unga från kommunens olika skolor, fritidsgårdar och politiska ungdomsförbund som kommer att bevaka frågor ur ungdomsperspektiv i kommunen.

Ungdomar som står framför en röd byggnad med grönt buskage framför

Nya ungdomsfullmäktige träffades för första gången tisdag 4 oktober.

Ungdomarna träffades för en första kick-off i veckan, då de fick utbildning i demokrati, mötesteknik och hur en kommun fungerar. Samtidigt valdes en styrelse och det fanns utrymme för att diskutera förslag på vilka frågor ungdomsfullmäktige ska driva.

Bred representation i ungdomsfullmäktige

De invalda ungdomarna kommer från Agneberg, Östrabo 1, Thorén Innovation School, Linneaskolan, Norgårdenskolan, Västerskolan, Ramnerödsskolan, Sommarhemsskolan, Fridasklan, Stenbackeskolan, Hällebergsskolan, Dalabergs fritidsgård, samt från Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, Moderata ungdomsförbundet, Centerpartiets ungdomsförbund och Sverigedemokraternas ungdomsförbund.

Diana Tadjimurat Ysupova, som är ledamot från Östrabo 1, valdes in som ordförande i styrelsen.

- Jag är otroligt stolt över de varierande deltagarna detta år. Jag ser en tydlig blandning av ungdomar, från olika samhällsgrupper, samhällsidentiteter och samhällsklasser som förs samman för att representera vårt samhälle i stort, samt bidra till den förändring vi vill åstadkomma, säger hon.

Ökat intresse för ungdomars frågor

De invalda ungdomarna diskuterade under mötet idéer för vad ungdomsfullmäktige kan jobba med under mandatperioden. Att besöka fler nämnder samt kommunfullmäktige, att vara med i utvecklingen av centrum, jobba för bättre miljö för unga i socioekonomiskt eftersatta områden och att jobba för att förbättra skolmaten var några förslag som lyftes. De pratade också om vikten av att vara ute i skolor och berätta om vad de gör för de unga som valt in dem.

- Det märks att intresset för ungdomsfullmäktige ökat. Dels att fler unga vill engagera sig, men också att politiker och tjänstepersoner i kommunen vill ha dialog med ungdomsfullmäktige inför att beslut ska fattas. Det här är viktigt, eftersom syftet med ungdomsfullmäktige är att öka ungdomars verkliga inflytande i frågor som berör dem, säger Andrea Kihl, demokratiutvecklare och samordnare för ungdomsfullmäktige.

Nästa möte 10 november

Ungdomsfullmäktiges nästa sammanträde är 10 november klockan 17-19 på Rampens bibliotek. Sammanträdet är öppet för allmänheten att lyssna på.

Mer information om ungdomsfullmäktige