Elever renoverade minibuss som ska till Ukraina

Eleverna på gymnasieskolans fordonsprogram, inriktning personbilsmekaniker, har haft ett annorlunda uppdrag under hösten. De fick en förfrågan om att hjälpa till att reparera en minibuss som ska köras till Ukraina full med förnödenheter. Minibussen ska sedan överlämnas och användas på plats i Ukraina. 

Elever från fordonsprogrammet står framför minibussen tillsammans med en man och en kvinna i gröna arbetskläder

Eleverna som går tredje året på fordonsprogrammet inriktning personbil har hjälpt till att renovera minibussen. Här syns eleverna tillsammans med Evelina och Eugen Seredyuk längst till höger.

Under två veckors tid i september användes minibussen i undervisningen på fordonsprogrammet då eleverna bland annat utförde service på bussen och bytte bromsar. Minibussen fick också en allmän översyn så att den ska vara fortsatt trafiksäker.

- Det kändes väldigt bra att vi kunde hjälpa till med detta. Normalt sett så tar vi inte emot förfrågningar från kunder, men i detta fall så passade arbetet med minibussen bra in i elevernas utbildning. Eleverna har tyckt att det varit roligt att kunna hjälpa till med detta då bussen ska till Ukraina, säger Klas Abrahamsson, lärare på fordonsprogrammet på Uddevalla gymnasieskola.

I samarbete med företaget AD Center fick fordonsprogrammet tillgång till det som behövdes för service av minibussen som exempelvis filter och olja. Fyra nya förstärkta däck till bussen skänktes av företaget Ulrix däck.

Minibussen fylls med förnödenheter och körs till Ukraina

Förfrågan om att hjälpa till med minibussen kom ifrån Eugen Seredyuk, som är engagerad i Ambulance Ukraina Donation. Eugen ska tillsammans med sin syster Evelina köra ned minibussen till Ukraina inom kort. Där ska de via International Legion Territorial Defense skänka minibussen för fortsatt användning på plats. Minibussen ska först lastas full med förnödenheter som de tar med till Ukraina.

- Vi ska köra ned vad de behöver, vi tar med medicin, bandage, vinterkläder och annat som det finns behov av just nu. Den här minibussen kommer sedan att användas lite blandat för transport av gods eller skadade. Vi vet att minibussen verkligen kommer till nytta, säger Eugen Seredyuk.

två personer står framför en minibuss och skakar hand

Eugen Seredyuk skakar hand med Klas Abrahamsson, lärare på fordonsprogrammet.