Färre unga dricker alkohol men farlig lustgas ny trend

Allt färre ungdomar i Uddevalla dricker alkohol, röker cigaretter eller använder narkotika. Föräldrar är också fortsatt restriktiva till att bjuda sina barn på alkohol. Däremot ökar användningen av farlig lustgas, e-cigaretter och vitt snus bland unga och många tror inte att narkotika är farligt. Det visar årets drogvaneundersökning.

Två kvinnor står framför en vit presentationsskärm där man ser gröna staplar i olika nyanser och texten Aldrig använt narkotika

Miranda Gjelseth och Unni Norén, drogförebyggande samordnare i Uddevalla, är glada att användningen av alkohol, cigaretter och narkotika går ned bland unga. De är dock oroade över användningen av farlig lustgas.

Under våren 2022 genomfördes en drogvaneundersökning i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet. Eleverna fick svara på frågor om sin användning och erfarenhet av tobak, alkohol, narkotika och skoltrivsel. Dessutom har eleverna svarat på frågor kring spelvanor, fritid, skola och familj. Resultatet från undersökningen omfattar ungdomar som är folkbokförda i Uddevalla.

- Det är glädjande att positiva förändringar syns på de flesta områdena. De goda resultaten kan ses som en del av ett långsiktigt strategiskt informationsarbete som genomförts via Drogfri Ungdom på grundskolorna, gymnasieskolan samt på fritidsgårdarna, säger Unni Norén och Miranda Gjelseth, drogförebyggande samordnare.

Användningen av tobak, narkotika och alkohol minskar

Generellt minskar användningen av vanliga cigaretter. Andelen rökare bland ungdomar i årskurs 9 har minskat - från 12 procent år 2013 till 5 procent år 2022. Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans årskurs 2, där har andelen rökare minskat från 34 procent år 2013 till 17 procent 2022.

Den positiva trenden med minskad användning gäller även alkohol. Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 har minskat från 37 procent år 2013 till 27 procent år 2022. Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans årskurs 2, där har andelen alkoholkonsumenter minskat från 75 procent år 2013 till 61 procent 2022.

Vårdnadshavare är också fortsatt restriktiva med att bjuda sina barn på alkohol. Jämfört med 2013 har andelen ungdomar i gymnasieskolans årskurs 2 som före sin 18-årsdag serverats alkohol minskat från 21 procent år 2013 till 18 procent 2022.

Andelen narkotikaanvändare har också minskat - från 18 procent år 2013 till 11 procent 2022 för gymnasieeleverna och för eleverna i årskurs 9 har siffran minskat från 6 procent 2013 till 4 procent 2022.

Unga tror inte att det är farligt med narkotika

Årets rapport visar däremot att allt fler elever i årskurs 9 och gymnasiet i hela regionen upplever att det är ingen eller liten risk att man skadar sig själv fysiskt eller på annat sätt om man provar marijuana 1–2 gånger. Samma oroväckande inställning ses i risken att använda heroin.

Lustgas, e-cigaretter och vitt snus ökar

En ny och farlig trend är att unga använder lustgas för att berusa sig. I Uddevalla uppger 6 procent av ungdomarna i årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet att de använt lustgas. Den lustgas som finns på marknaden innehåller inte syrgas till skillnad mot den lustgas som används i sjukvården. Det innebär att det finns risk för syrebrist när man andas in lustgas – vilket bland annat kan leda till medvetslöshet, svåra skador på hjärnan och dödsfall.

E-cigaretter är också något som ungdomar använder mer frekvent, andelen elever som uppgett att de rökt e-cigarett har ökat markant från 8 procent 2016 till 17 procent 2022. En e-cigarett innehåller inte tobak, men däremot nikotin som är beroendeframkallande och andra farliga partiklar.

Jämfört med 2013 har andelen snusare i årskurs 9 ökat från 3 procent år 2013 till 7 procent år 2022. Detsamma gäller utvecklingen bland elever i gymnasieskolans årskurs 2, där har andelen snusare ökat från 11 procent år 2013 till 23 procent 2022. I frågan ingår inte vilken typ av snus som avses, men användningen av vitt snus ökar generellt och särskilt bland flickor. Vitt snus innehåller inte tobak, men däremot nikotin.

Mer information om drogvaneundersökningen

Så arbetar Drogfri Ungdom

Fem kvinnor står framför en presentationstavla, på den står det Välkomna till pressträff om resultatet från CAN:s drogvaneundersökning

Stella Skalja, drogförebyggande samordnare Trollhättans stad, Sara Gunnarsson Forsberg, drogförebyggande samordnare Vänersborg kommun, Miranda Gjelseth och Unni Norén, drogförebyggande samordnare Uddevalla kommun, samt Sofia Enström, folkhälsoutvecklare Lilla Edets kommun presenterade gemensamt resultatet från årets drogvaneundersökning.