Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 12 oktober

Onsdagen den 12 oktober sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17.30. Allmänheten hälsas välkommen att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Oktobers kommunfullmäktige är mandatperiodens sista sammanträde, och i samband med mötet kommer avgående ledamöter att avtackas. Även förtroendevalda som har tjänstgjort i 25 år eller längre kommer att uppvaktas.

Urval av ärenden

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Delårsrapport augusti 2022 för Uddevalla kommun.
  • Förslag på nytt vägnamn vid nya brandstationen, Larmgatan.
  • Försäljning av fastigheten Forshälla-Strand 5:1.
  • Hyreskontrakt för Forshälla-Strands förskola, enligt samverkansavtal med Hemsö AB, Forshälla-Strand 5:1.
  • Informationssäkerhetspolicy för Uddevalla kommun 2022.

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kommunfullmäktige kallelse 2022-10-12

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

Webbsändning Uddevalla kommunfullmäktige