Uddevallas brandstation tar form och färdigställs invändigt

Uddevallas nya brandstation börjar nu ta slutlig form utvändigt. Nu pågår en mängd installationer och andra arbeten invändigt, samtidigt som ett flertal markarbeten pågår utomhus. Brandstationen kommer enligt plan att vara klar för att användas i skarpt läge hösten 2023.

Två män och en kvinna står framför Uddevallas nya brandstation med röda garageportar. De är klädda i gula varselkläder och hjälmar.

Magnus Lagrell, insatsledare Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Birgitta Andersson, projektledare Uddevalla kommun och Christoffer Sundin, projektchef Serneke, säger att bygget av Uddevallas nya brandstation går enligt plan.

Uddevallas nya brandstation byggs i ett nära samarbete mellan Serneke, Uddevalla kommun och Räddningstjänsten Mitt Bohuslän. Innan sommaren hade brandstationsbyggnaden tätt hus, därefter startade arbeten med innerväggar och alla andra invändiga installationer. Nu är den invändiga rumsbildningen klar i brandstationen och innerväggarna är på plats.

- Vi håller tidplanen och räknar med att ha en slutbesiktning i juni 2023. Efter semestern ska räddningstjänsten kunna flytta in i lokalerna. Vi håller också budgeten för bygget, säger Birgitta Andersson, projektledare för brandstationsbygget på Uddevalla kommun.

Just nu pågår följande

  • Installation av el, värme, ventilation, vatten, sprinklers och tryckluft
  • Målningsarbeten, undertak samt golvläggning
  • Grundläggning av komplementbyggnader utomhus: förråd och lastväxlargarage
  • Markarbeten inklusive vatten- och avloppsledningar
  • Förberedande markarbeten för övningsområde och byggnader på norra delen av brandstationsområdet

Energieffektiv brandstation med solceller

Brandstationen byggs med senaste teknik för att vara energieffektiv. Byggnaden kommer att värmas med fjärrvärme och ha solceller på taket, som kan producera cirka 100 000 kilowattimmar el per år.

Efter årsskiftet inleds arbetet med utvändiga ytskikt i form av plattor och asfalt på brandstationstomten. Då installeras också en mängd verksamhetsutrustning som slangtvätt, rökgasutrustning och torkanläggning inne i byggnaden. Parallellt pågår även arbetet med övningsområdet där det bland annat ska byggas ett övningshus och ett lektionshus.

Många system som ska funktionstestas

Brandstationen är ett installationstätt hus, vilket innebär att det är många system som ska funktionstestas under våren innan planerad slutbesiktning. Därefter kommer även räddningstjänsten att få testa samtliga funktioner och system innan räddningstjänsten flyttar in i lokalerna under hösten 2023.

Se film om bygget av Uddevallas brandstation