Har du hjärterum för en extra familjemedlem?

Det finns någon som behöver dig - vi letar trygga familjehem till barn som behöver stöd, omtanke och uppmärksamhet.

Vi i Uddevalla kommun söker familjer som kan öppna sitt hem för ett barn som inte kan bo med sina föräldrar. Att vara familjehem innebär att du ger trygghet och stabilitet till ett barn under en kortare eller längre period.

Har du tid, tålamod och engagemang för en person till?

Då är du varmt välkommen att kontakta Familjekontoret på telefon 0522-69 68 00 eller via familjehemsgruppen@uddevalla.se

Du kan också läsa mer om vad det innebär att vara familjehem här på uddevalla.se:
Familjehem - Uddevalla kommun