Den nya politiska majoriteten presenterade sitt samarbete

Idag onsdag presenterades den nya politiska majoriteten i Uddevalla. Det blir Sverigedemokraterna, Moderaterna, Uddevallapartiet och Kristdemokraterna som tillsammans kommer att leda kommunen framöver. Martin Pettersson (SD) blir kommunstyrelsens ordförande från 1 januari.

Tre män och en kvinna står på takterrassen till Stadshuset, de ser glada ut

Den nya politiska majoriteten presenterades av Gösta Dahlberg (M), Martin Pettersson (SD), Ann-Charlott Gustafsson (UP) och David Sahlsten (KD).

- Vi har enats om att tillsammans ta ansvar för Uddevalla kommun. Vi är alla överens om att Uddevalla behöver utveckling, inte bara förvaltning. Samarbetspartierna kommer att ta ansvar för hela Uddevalla kommun och arbeta medskapande med öppenhet gentemot kommuninvånare, personal, brukare, företagare och föreningsliv, säger Martin Pettersson, gruppledare för Sverigedemokraterna.

Den nya majoritetens budget kommer att presenteras under våren 2023, att gälla från 1 januari 2024.

De nya ordförandena i kommunens olika nämnder kommer att presenteras i ett senare skede.

Läs pressmeddelande från den nya politiska majoriteten (pdf) Pdf, 180 kB.