Unnerödsskolan vinner utmaningen På egna ben

Västtrafiks utmaning På egna ben som vill minska föroreningar, buller och öka säkerheten vid skolorna har vunnits av Unnerödsskolan, klass 6 c i Uddevalla. Sammanlagt har eleverna under fem veckor, genom att gå, åka kollektivt och cykla sparat 158 kg koldioxid.

Bild på vinnande klass 6c Unnerödsskolan

Vinnare i utmaningen "På egna ben", Unnerödsskolan 6c

Nu är utmaningen "På egna ben" avgjord och det är klass 6c från Unnerödsskolan som vinner utmaningen och 5 000 kronor till klasskassan. De 22 eleverna i klassen har tillsammans gått, cyklat och åkt kollektivt mer än 88 mil, vilket har sparat in 158 kg koldioxid. Starkt jobbat!

Tvåa i utmaningen blev Klass 4-5, Hällebergsförsamlingen/Hällebergsskolan. De vinner 3 000 kronor till sin klasskassa.

Under fem veckor har elever i Uddevallas mellanstadieklasser kunnat delta i Västtrafiks utmaning "På egna ben". I utmaningen har eleverna samlat poäng genom att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan istället för att få skjuts med bil. Under tiden som utmaningen pågår samlar eleverna förutom motion också på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet.

Utmaningen vill sätta fokus på den livliga trafiksituationen runt många skolor under morgontimmarna när bilar lämnar av barn. Trafiken vid skolan skapar buller, luftföroreningar och en försämrad säkerhet för barnen. Minskat bilskjutsande ger en säkrare och trevligare närmiljö runt skolorna.

Grattis till klass 6c från Unnerödsskolan, och bra jobbat alla mellanstadieelever i Uddevalla som varit med i tävlingen.