Nu planteras nya träd i Margretegärdeparken

På tisdag morgon påbörjar kommunen arbetet med att plantera sex nya avenbokträd och en blodbok i Margretegärdeparken. Under tisdag och onsdag görs grävarbete som krävs inför att träden kommer under vecka 44 eller 45. Under tiden för grävarbetet kommer området runt parkens scen att vara avstängt.

Bild på grävmaskin som gräver för träd.

Förberedelser görs för träden som kommer att planteras nästa vecka.

De nyplanterade avenbokträden ska ersätta de sex formklippta pyramidalmar som togs ner i somras efter att ha drabbats av almsjuka. Ersättningsträden har valts ut noggrant och blir avenbok för att inte kunna drabbas av almsjuka men samtidigt kan avenboken skapa samma känsla i parken som de tidigare träden.

- Valet föll på avenbok på grund av att det var det träd som vi bedömde bäst kunde återskapa det gröna rum som de tidigare pyramidalmarna utgjorde framför scenen så det känns väldigt kul att de kommer på plats, säger Sophia Pagerup arbetsledare på kommunens gata och parkavdelning.

Blodboken som ska planteras ersätter en äldre blodbok som togs ner samtidigt som de andra träden av säkerhetsskäl. Trädplanteringen är en del i att fräscha upp Margretegärdeparken och mer insatser kommer göras under nästa år, bland annat ska lekplatsen bytas ut.

De nya träden i Margretegärdeparken kommer att invigas mer formellt när allt arbete är klart i mitten av november.

Nyhet från juni: Sjuka almar tas ner i Margretegärdeparken>>