Ombyggnad av busshållplats vid Fassetorpsvägen

Just nu bygger Uddevalla kommun om busshållplatserna på Fassetorpsvägen, i höjd med Isgatan. Två hållplatser blir en gemensam så kallad timglashållplats.

Bild från Fassetorpsvägen där man ser gatan och busshållplatserna

Nu byggs busshållplatserna på Fassetorpsvägen ihop till en timglashållplats

Det är två befintliga hållplatslägen på Fassetorpsvägen som byggs om till ett gemensamt läge. Hållplatstypen kallas timglashållplats på grund av sin form.

Ombyggnationen sker efter samråd med Västtrafik. Hållplatsläget blir tillgänglighetsanpassat och när bussen står stilla så kan inga bilar passera. Det ger en lugnare miljö för av- och påstigande och för busschaufförerna.

Vi beräknar att ombyggnaden tar upp till sex veckor. Bussar och bilar kan passera arbetsplatsen i en fil under byggtiden. Lämna företräde och visa hänsyn vid arbetsområdet.

En illustration över Fassetorpsvägen och hållplatserna som ska byggas om

Illustration över området och den nya timglashållplatsen vid Fassetorpsvägen