Ta hand om trottoaren utanför din fastighet

Nu på hösten faller mängder av löv och blir liggande på våra gator och trottoarer. Regnet kan göra lövdrivorna halkiga och kommunen jobbar för högtryck med att sopa bort löv från vägar och gator. Det är många som inte vet att det är de boende utefter gatan som ansvarar för trottoarerna.

orange björklöv på en svart trottoar

Du som fastighetsägare behöver hålla trottoaren ren från löv utanför din fastighet.

Du som bor vid en gata i detaljplanelagt område, ansvarar för trottoaren mellan gatan och din fastighet. Du ansvarar för den bit av trottoaren som ligger utanför din fastighet. Det ingår i ditt ansvar att sopa undan löv så att ingen halkar på gångbanan. Det ingår också att skotta snö, sanda om det är halkigt, ta bort ogräs och att städa undan om någon skräpat ner.

- Kommunens gata och parkavdelning har fullt upp med att sopa gatorna fria från löv vid den här tiden på året. En hel del fastighetsägare gör ett jättejobb och håller rent trottoaren utanför sitt hus, men vi upplever att det är många fastighetsägare som inte riktigt har koll på att de ska ta hand om trottoaren ända ut till vägen. Snart är vintersäsongen här och då behöver vi också hjälpas åt med skottning och sandning, säger Fredrik Stengavel, enhetschef på gata och parkavdelningen. 

Funderar du på vilka regler som gäller för dig som fastighetsägare?

Läs mer om ansvar för att hålla efter trottoarer i "Åläggande av gångbanerenhållning m.m." som beslutats av kommunfullmäktige.

Fastighetsägarens ansvar