Japanska helt nytt ämne för gymnasieelever

Nu kan elever som går på samhällsprogrammet och internationella programmet på Uddevalla gymnasieskola läsa ett helt nytt ämne - japanska. Just nu studerar ett 20-tal elever det nya språket. Den nya kursen har kunnat starta tack vare en behörig ämneslärare i japanska, som själv deltagit i det internationella skolutbytet med Uddevallas vänort Okazaki. 

Elever får undervisning i ett klassrum, en lärare står vid en whiteboard framför eleverna

Gymnasieläraren Selena Seguel är utbildad ämneslärare i japanska, som är ett helt nytt ämne på samhällsprogrammet och internationella programmet på gymnasiet. Just nu studerar ett 20-tal elever det nya språket.

Det finns idag ett stort intresse för Japan och det japanska språket bland elever, vilket hänger ihop med ett långt och välfungerande samarbete mellan Uddevalla och den japanska vänorten Okazaki. Gymnasieeleverna på samhällsprogrammet och internationella programmet började läsa japanska när höstterminen startade och kommer att fortsätta med den japanska språkkursen under ett år, till att börja med.

- För tillfället kämpar eleverna med att lära sig att läsa och skriva på japanska och arbetar sakta men säkert på att bli mer säkra på det. Tanken är att vi ska hinna med några av de lite mer komplicerade tecknen, samt en basgrammatik och basvokabulär denna termin. Vi har en väldigt ambitiös grupp elever, som har ett levande intresse för det japanska språket och kulturen, säger Selena Seguel, ämneslärare i japanska, som deltog i grundskolans utbyte med Okazaki när hon gick på Ramnerödsskolan.

Eleverna som läser japanska på gymnasiet har ett digitalt utbyte med en klass i Okazaki, och de kommer att ha en digital thécermoni måndag 7 november i ”realtid” med de japanska eleverna.

Vänortssamarbete med Japan i snart 55 år

Uddevalla har sedan lång tid tillbaka ett omfattande utbyte inom skola och utbildning med Okazaki, med internationella utbyten mellan elever både i grundskolan och på gymnasiet. Japanska elever har fått besöka Uddevalla, vara med i skolklasser och bo hos värdfamiljer, och elever från Uddevalla har fått besöka Japan på motsvarande sätt. Uddevalla har också tidigare fått ta emot Japans utrikesministers utmärkelse för sitt långvariga vänortssamarbete med Japan. Nästa år firar vänortssamarbetet mellan Uddevalla och Okazaki 55 års-jubileum.

- Vänortssamarbetet har mynnat ut i ett stort intresse hos eleverna för Japan och det japanska språket. Att vi nu har möjlighet att starta en ämneskurs i japanska är delvis resultatet av det långsiktiga och gedigna arbetet i vänortskommittén med Uddevallas vänorter, säger Ing-Marie Lagnéus-Schröder, internationell samordnare och lärare i ekonomiska ämnen och entreprenörskap, Uddevalla gymnasieskola.

Läs mer om Uddevallas vänorter

Lärare står till vänster i bild och eleverna sitter vid bänkar till höger i bild

Eleverna kommer att studera japanska under ett år, till att börja med. De har också ett digitalt utbyte med elever i Uddevallas japanska vänort Okazaki.