Grannsamverkansträff den 15 november

Tisdagen den 15 november är det informationsträff om Grannsamverkan på hotell Carlia klockan 18.00.

Grannsamverkan innebär att man tillsammans arbetar för ökad trygghet och trivsel.

Uddevalla kommun och polisen bjuder in nya och gamla grannsamverkansområden till en informationsträff tisdagen den 15 november klockan 18.00 på hotell Carlia i centrala Uddevalla.

På informationsträffen får ni råd och tips om hur ni kan göra ert bostadsområde mindre attraktivt för brottslig verksamhet, och på så sätt öka tryggheten och trivseln.

Anmälan senast den 10 november

Ni gör er anmälan senast torsdagen den 10 november via mejl till säkerhetssamordnare Ulrika Engelbrektsson, ulrika.engelbrektsson@uddevalla.se

Vi bjuder på fika under träffen – varmt välkomna!

Uddevalla kommun och polisen

Mer om Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att genom ökad uppmärksamhet från de boende i området, och kunskap om brottförebyggande åtgärder, minska brottsligheten och öka tryggheten.

Du kan läsa mer om Grannsamverkan på webbplatsen Samverkan mot brott: