Elljusspåret vid Klämman tillfälligt stängt

Elljusspåret vid Klämman på Herrestadsfjället håller tillfälligt stängt. Anledningen är att belysningsstolparna längs spåret kommer att monteras ned, då de är gamla och i dåligt skick. När stolparna har tagits bort kommer spåret att öppnas igen.

Klämman elljusspår, man ser elstolpar vid spåret, samt röda byggnader som skymtar i bakgrunden

Elljusspåret vid Klämman håller tillfälligt stängt.

Elljusspåret har spärrats av tillfälligt och informationsskyltar finns uppsatta i området.

- Arbetet med att ta ned stolpar och armaturer kommer att starta i december. Nu håller vi elljusspåret stängt fram till dess att arbetet är klart. Stolparna är så pass gamla att det finns en viss risk att de kan rasa ned på spåret, säger Gunilla Hurtig, enhetschef kultur och fritid.

När arbetet är klart kommer spåret att öppnas för allmänheten igen. Kultur och fritid kommer att utreda om spåret i framtiden ska förses med en ny belysning.

Det är Uddevalla energi som utför arbetet med att ta ned belysningsstolpar och armaturer, på uppdrag åt Uddevalla kommun.

Mer information om elljusspår och motionsspår: Elljusspår och motionsspår