Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 9 november

Onsdagen den 9 november sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17.30. Allmänheten hälsas välkommen att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

Här hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Val av ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022- 2026.
  • Val av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026.
  • Val av 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige 2022-2026.
  • Val av ledamöter, ordförande och 1:e vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för mandatperioden 2022-2026.
  • Brukningsavgift och anläggningsavgift för 2023 samt investeringsbudget för 2023. med plan för 2024-2025 för Uddevalla Vatten AB.
  • Inlösen av framtida pensionsåtaganden 2022.
  • Fastställande av kommunens flerårsplan 2023-2025 med budget 2023 samt skattesats.

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kallelse kommunfullmäktige 2022-11-09

KOMMUNFULLMÄKTIGES KALLELSER OCH PROTOKOLL

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

WEBBSÄNDNING UDDEVALLA KOMMUNFULLMÄKTIGE