Fristadskonstnärer till Uddevalla för att skapa rörelse

Under veckan kommer fem stycken fristadskonstnärer till biblioteket i Uddevalla för att skapa olika sorters konst under temat - rörelse. Veckorna efteråt kommer allmänheten att kunna fortsätta på konstverken genom att lägga till en mening eller färg.

Foto: Dareen Tatour

Foto: Dareen Tatour, poet.

Uddevalla är fristad för poeten Doaa Kamel, som har fått pengar från kulturrådet för att arbeta med projektet Movement. Konstprojektet kommer att pågå i biblioteket i Uddevalla under 4 veckor. Det innebär även att ytterligare fyra fristadskonstnärer kommer till Uddevalla för att skriva, fotografera och måla i temat Movement.

– De inbjudna fristadskonstnärerna kommer att skapa konst under temat ”rörelse”. Rörelsen kommer att utryckas olika utifrån att Arya är sångare, Dareen poet och fotograf, Abdalla målare och Justina är rappare och songwriter, säger Stellan Hedendahl, kultursamordnare på Uddevalla kommun.

Diskussioner och medskapande

Arbetet kommer att pågå fram till den 11 november i galleri Vitt brus i biblioteket Uddevalla.

– Alla är välkomna att se på när de arbetar. Man kommer även att kunna ställa frågor till konstnärerna. I slutet på veckan tar vi bort avgränsningarna och konstnärerna avslutar tillsammans med besökarna det de har skapat, fortsätter Stellan.

Efterföljande 3 veckor har allmänheten möjlighet att fortsätta arbeta på konstverken genom att lägga till en mening i en dikt eller kanske en färg i en målning.

Fristad

En fristadskonstnär är en person som bjudits in av en svensk kommun eller region på grund av att han eller hon förföljs i sitt hemland. I Sverige får konstnären en fristad under två år för att kunna leva och fortsätta arbeta med sitt yrke i trygghet.

Konstnärer är Arya Aramnejad, Dareen Tatour, Abdalla Basherc, Justina och Doaa Kamel.

Beskrivning av konstnärerna

” Eftersom livet endast existerar i konstant rörelse, är rörelse den mest grundläggande av alla begär. Rörelse förbinder oss och en liten förändring här kan genomsyra hela världen och göra stor skillnad på en annan plats. Ordet i sig kan läsas som en fysisk eller mental förändring, båda beroende av varandra och begränsningen av en direkt påverkar den andra.” Författarnas beskrivning av temat – rörelse.

 

Alla konstnärer är fristadskonstnärer i det internationella fristadsprogrammet ICORN