Ofarligt skum utefter våra stränder

Under den senaste tiden har uppmärksamma Uddevallabor hört av sig om skum utefter stränderna vid Skeppsviken och vid Sundsstrand. Kommunens miljöinspektörer har tillsammans med kustbevakningen varit på plats för att titta på skumbildningen och konstaterat att det handlar om ett helt naturligt och ofarligt fenomen vid höga vattenflöden.

En bild på skummet vid stranden

Naturligt, lite brunfärgat skum utefter stranden

När stora mängder regnvatten sköljer genom skogsmark och myrmarker så följer löst organiskt material med och förs ut till vattendrag, bäckar och sjöar. Det lösta organiska materialet minskar vattnets ytspänning och luft kan lättare blandas in i vattnet vilket ger ett naturligt skum vid häftiga skyfall, blåst och höga flöden i vattendragen. Det är alltså den senaste tidens blåsiga och regniga väder som skapat skummet som vi nu kan se utefter flera stränder i kommunen.

Det naturliga skummet är vitt, gulaktigt eller brunt till färgen och kan lukta jord, lite som fisk eller som nyklippt gräs. Allt naturligt skum är helt ofarligt och försvinner snabbt när omrörningen i vattnet upphör. När det blåsiga vädret är över så kommer skummet vid våra stränder att försvinna.

Tvättmedelsskum från utsläpp

Det finns ett annat sorts skum som bildas av tvättmedel. Sådant skum kommer ut i naturen via någon form av utsläpp och skummet uppkommer nära utsläppets källa, inte över stora områden. Sådant skum luktar tvål, olja, eller avfettning och är vitt eller kan ibland skimra i färgglada färger.

Om du hittar skum i vattnet

Om du ser skum i vattenbrynet och undrar varför det är skummigt, lukta och titta gärna närmare på skummet. Om du tycker att skummet luktar tvål eller olja och skimrar i olika färger kan det ha skett ett utsläpp någonstans, och då kan du höra av sig till kommunen via vårt kontaktcenter.