Prisad rektor från Uddevalla inbjuden till Prinsparets stiftelse

I tisdags 8 november var rektor Rita Svensson inbjuden till en lunch med H.K.H. Prins Carl Philip och H.K.H. Prinsessan Sofia för att berätta om det värdegrundsarbete som pågår på flera av Uddevallas kommunala förskolor. Lunchen var en del av priset för Årets värdegrundsarbete, en utmärkelse som Rita Svensson utdelades vid en nationell skolledarkonferens i våras.

Rita Svensson tillsammans med prinsparet och Kim Waller fotograferade mot Prinsparets stiftelses emblem.

Rektor Rita Svensson har berättat om förskolornas värdegrundsarbete för Prinsparet och Prinsparets stiftelses generalsekreterare. Från vänster: H.K.H Prinsessan Sofia, rektor Rita Svensson, generalsekreterare Kim Waller och H.K.H. Prins Carl Philip. Fotograf: Pelle T Nilsson, Swedish Press Agency.

Lunchen hölls på Prinsparets Stiftelses kontor vid Stockholms slott. Under lunchen med Prinsparet samt Kim Waller från Prinsparets Stiftelse fick Rita berätta om arbetet med värdegrundsfrågor och framför allt om arbetet med barns rätt till kroppslig och personlig integritet, som numera är ett förhållningssätt på många av kommunens förskolor.

Prinsparets två hjärtefrågor

Prinsparets stiftelse, som bildades i samband med Prinsparets bröllop i juni 2015, fokuserar på de två verksamhetsområdena tryggare nätvardag samt dyslexi. Prinsparet var därför extra intresserade av att veta hur förskolan arbetade med just dessa områden.

En tryggare nätvardag är något som kommer på köpet när man arbetar med värdegrunden och alla barns lika värde, menar Rita Svensson.

- Att stärka barns egen integritet och göra dem uppmärksamma på andras rätt till integritet är samma sak som att motverka hat och avstånd mellan människor. Vårt arbete i förskolan har starkt fokus på god kommunikation och relationsskapande mellan barnen, och på att även de yngsta barnen ska hitta sätt att göra sig förstådda och kunna minimera konflikter. Vi arbetar också med att göra barnen källkritiska, för att de ska veta vad som är sant och inte, berättar Rita.

När det gäller området dyslexi berättade Rita om hur viktigt det är att skapa goda lärmiljöer för alla barn och introducera tecken som stöd samt bildstöd tidigt för att det ska kunna stötta barn i den framtida läs- och skrivinlärningen.

- På de förskolor jag är rektor för, Kreatören och Bokenäs, arbetar vi dessutom Reggio Emilia -inspirerat vilket innebär att vi uppmärksammar och stimulerar barnens många olika möjligheter att uttrycka sig på, som exempelvis olika estetiska uttryckssätt.

En stor ära

Att bli inbjuden till Prinsparets Stiftelse för att berätta om förskolornas arbete var en högtidlig och ärofylld uppgift, berättar Rita. Hon upplever att Prinsparets engagemang för förskolefrågor är stort och genuint.

- Verkligen en stor ära. Prinsparet var så trevliga, intresserade och roliga att samtala med, säger Rita Svensson.

Rita Svensson på konferensens scen tillsammans med representanter från Prinsparets stiftelse.

Bild från Skolledarkonferensen Skolledare21. På bilden från vänster: Rita Svensson, rektor, Kim Waller, generalsekreterare, och Essi Alho, verksamhetsansvarig på Prinsparets stiftelse. Foto: Therés Stephansdotter Björk.

Om utmärkelsen Årets värdegrundsarbete

I våras vann rektor Rita Svensson utmärkelsen Årets värdegrundsarbete för sitt mångåriga arbete med jämställdhet och integritet i kommunens förskolor. Priset delades ut av Prinsparets stiftelse under Skolledare21, en nationell konferens i Stockholm för skolledare. Rita Svensson fick ta emot blommor, diplom samt en lunch tillsammans med Prinsparet och representant från stiftelsen.

Värdegrundsarbetet kring jämställdhet och integritet i kommunens förskolor har under många år systematiserats och integrerats i den ordinarie undervisningen. Uddevalla beskrivs i en rapport från Nordiska Ministerrådet också som en av föregångskommunerna i Norden vad gäller värdegrundsarbete med fokus på jämställdhet.

Läs mer om utmärkelsen

Läs mer om Prinsparets stiftelse