Nu tänder vi julbelysningen i Dalaberg centrum

På fredag 18 november inviger vi julbelysningen i Dalaberg centrum, varmt välkomna! Det blir julfika, musik och invigningstal. Passa på att provsitta det nya möblemanget i utemiljön!

Julbelysning som hänger över en gata, påminner om granris och en röd kula

Välkommen till invigning av julbelysningen i Dalaberg centrum 18 november!

Julbelysningen i Dalaberg centrum består av energisnål LED-belysning som bland annat smyckar julgran, belysningsstolpar och centrumgången. I centrumgången finns nu också nytt möblemang med träbänkar i liknande stil som de möbler som finns på Kungsgatan i Uddevalla centrum, samt planteringar i nya urnor. De nya utemöblerna kom på plats i oktober och är en del i satsningen och upprustningen av Dalaberg centrum, som kommunfullmäktige tidigare tagit beslut om.

- Satsningarna gör kommunen tillsammans med fastighetsägare och aktörer på och kring Dalaberg centrum. Julbelysningen är mycket energisnål och vi hoppas att den stämningsfulla känsla som den för med sig tillsammans med det nya möblemanget ska bidra till ökad trivsel, trygghet och attraktivitet, säger Paula Nyman, enhetschef gatu- och parkförvaltning.

 

Urna och soffa i Dalaberg centrum

Nya urnor och möbler i Dalaberg centrum.

Varmt välkommen till invigning av julbelysningen i Dalaberg centrum!

Tid och plats: Fredag 18 november klockan 16.00, Dalaberg centrum. Du bjuds på julfika, det blir musik och invigningstal av bland andra kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson och ungdomsfullmäktiges ordförande Diana Tadjimurat Ysupova.

Invigningen arrangeras av Uddevalla kommun, Bohusarken fastigheter, Dalabergskyrkan och ICA Nära Dalaberg.

Belysning i tunnlar

Ytterligare satsningar i år för ökad trygghet är att tre gång- och cykelvägstunnlar på Dalaberg och Hovhult kommer att få permanent belysning. Det gäller tunneln under Myråsvägen vid Dalaberg centrum, tunneln under Fjällvägen strax innan Melodivägen, samt tunneln under Musikvägen.

Mer information

Uddevallas energismarta julbelysning tänds i november

Förbättringar i Dalaberg med hjälp av italienska arkitekter

julbelysning Dalaberg centrum

Dalaberg centrum kommer att lysas upp av julbelysning.