Årets byggnadspris går till fritidshuset Korsviken 2:45

På samhällsbyggnadsnämndens möte idag beslutades att fritidshuset med fastighetsbeteckning Korsviken 2:45 vinner Uddevalla kommuns byggnadspris 2022. Syftet med byggnadspriset är att lyfta goda exempel och att öka intresset för hur byggnader och arkitektur påverkar människors välbefinnande.

en träbyggnad med skog i bakgrunden

Uddevalla kommuns byggnadspris går till fritidshuset med fastighetsbeteckning Korsviken 2:45.

Byggnaden med fastighetsbeteckning Korsviken 2:45 är ett nybyggt fritidshus som ägs av Daniel Olsson, som både ritat och byggt huset.

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till årets byggnadspris

"Fantasifullt fritidshus med stram karaktär,
ser ut som både gästabudssal och WIFI-anslutning finns här.
En härlig blandning av gammalt och nytt
med färger och formspråk från tider som flytt"

Byggnadspriset kommer att delas ut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 december då vinnaren får ta emot ett byggnadsprisdiplom och en plakett att sätta på byggnaden.

Kombination av modern och vågad arkitektur

I nomineringen till byggnadspriset står följande om fritidshuset Korsviken 2:45:

Kombinationen av en modern och vågad arkitektur tillsammans med historiska inslag ger den här byggnaden en mycket speciell karaktär. Här har naturliga material använts, en grund i sten och fasad av obehandlat trä. Husets grund kastar betraktaren tillbaka i historien och påminner om en borg eller kanske ett slott. Låter man blicken vandra uppåt får man känslan av en modern spira som pryder grunden. Lägg därtill en känsla av varsamhet och anpassning till platsens förutsättningar som man sällan ser. Ett häftigt hus som kommer att åldras med värdighet!

I år var sex byggnader nominerade till byggnadspriset. Priset delas ut till bästa nybyggda eller ombyggda hus som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Uddevalla kommuns byggnadspris har delats ut sedan 2003.

Läs mer om kommunens byggnadspris och övriga nominerade byggnader>>

Frågor

Om du vill veta mer om arbetet med årets byggnadspris är du välkommen att kontakta bygglovshandläggarna Linn Hermansson och Charlotta Claesson.