Förskolebussen rullar vidare till Lane-Ryrs förskola

Fler förskoleplatser till Lane-Ryrs förskola skapas nu genom att en av kommunens förskolebussar flyttar verksamheten från Hälle förskola. Genom att Ljungs-Hälles nya förskola kommer att stå klar sommaren 2023 utökas antalet platser där.

Bild på förskolebussen

- Anledningen till att vi flyttar bussverksamheten är att det behövs fler förskoleplatser i Lane-Ryrsområdet. Samtidigt som vi flyttar bussen kommer den nya förskolan på Ljungs-Hälle att vara klar vilket innebär en utökning av platser jämfört med platserna på nuvarande Hälle förskola, säger Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef.

Sammanlagt har de båda bussarna plats för 40 barn. En av fördelarna med bussarna är att barnen får en stor variation av lärmiljöer, bland annat möjlighet att lära i naturen och ta del av bibliotek, museer och annat som staden har att erbjuda.

– Vi har fått positiv respons från de barn och vårdnadshavare som tagit del av bussverksamheten. Vi har även sett att förskolebussens barn är friskare samt att de i mindre grad råkar ut för skador och andra tillbud, säger Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef.

Den andra bussen som rullar utgår från Hovhults förskola. Förskolebussarna har varit igång sen 2019 och har all utrustning som behövs för att driva förskoleverksamhet, som exempelvis toalett och skötbord, leksaker, matplatser och möjlighet till vila, samt goda möjligheter till undervisning av god kvalitet.