Så snöröjer vi

Det har under det senaste dygnet fallit stora mängder snö, och det kan vara besvärligt att ta sig fram på vissa håll. Just nu snöröjer och halkbekämpar vi på kommunens gator, vägar och cykelvägar.

en traktor som snöröjer i Uddevalla

Snöröjningen pågår för fullt, och sker enligt en särskild prioriteringsordning.

- Vi har alla resurser ute och vi jobbar för fullt, vi startade under natten. Vi ska se till att det är framkomligt idag på vägarna. Just nu ligger vi ganska bra till med snöröjningen av gator i centrala Uddevalla, men vi ligger lite efter i Ljungskile, säger Fredrik Stengavel, chef gata/park drift.

Snöröjningen börjar generellt när det kommit fem centimeter snö. Vid kommunens fastigheter som skolor, förskolor och äldreboenden inleds snöröjning tidigare för att matleveranser ska komma fram.

Kommunen snöröjer efter en förbestämd prioritering:

  • Huvudgator/stora gator där kollektivtrafik går, samt vårdboenden, förskolor och skolor
  • Gång- och cykelvägar, busshållplatser
  • Bostadsgator
  • Parkeringar

Kommunens målsättning är att det ska vara halkbekämpat efter 8 timmar, och att det ska vara plogat 24 timmar efter avslutat snöfall.

När det gäller förskolor/skolor får snöröjning inte ske då skolbarnen är på skolan.

Mer information om snöskottning och sandning

Du som är fastighetsägare behöver skotta och sanda

Kommunen skottar gång- och cykelbanor, men du som är fastighetsägare ansvarar för att hålla trottoarer fria från snö utmed din fastighet. Du ska också sanda om det finns risk för halka. När du skottar får du lägga upp snön i en vall mellan trottoaren och vägbanan.

Tack för att du hjälper till att behålla framkomligheten för alla gående och minskar risken för halkskador!

Mer information om vad som gäller för dig som fastighetsägare