Trygghetsenkät till företagare i Uddevalla kommun

Uddevalla kommun, Svenskt Näringsliv, Polisen och Fastighetsägarna genomför nu en enkätundersökning bland företagare i Uddevalla med syfte att öka kunskapen om brottsutsatthet och otrygghet.

Svaren kommer att ligga till grund för framtida planering av brottsförebyggande åtgärder i samverkan med näringslivet.

Driver du företag i Uddevalla kommun så vill vi gärna att du svarar på enkäten senast 15 januari 2023.

Har du frågor?

Kontakta kommunens säkerhetssamordnare Ulrika Engelbrektsson, ulrika.engelbrektsson@uddevalla.se, tel. 0522-697499