Succén med det rullande luciatåget kommer tillbaka

Succén är tillbaka! Det rullande luciatåget med julpyntade traktorer som styrs av luciaklädda medarbetare från gatu- och parkavdelningen kommer att köra runt i Uddevalla även i år. Tisdag 13 december kan du se det spektakulära tåget i centrum och andra stadsdelar under morgon och eftermiddag.

Två julpyntade traktorer med ljusslingor åker på en väg

Den 13 december kan du uppleva det rullande luciatåget.

Traktorerna kommer att vara pyntade med lampor, stjärngossestrut, renhorn och annat smått och gott. Luciatåget gör ett kortare stopp på Kungstorget både på morgonen och eftermiddagen.

- Vi vill sprida lite ljus och glädje i vintermörkret. Vi hade en diskussion om vi skulle köra tåget i år igen, och eftersom det varit ett så stort intresse och positivt gensvar från allmänheten så var svaret ganska enkelt, säger Fredrik Stengavel, gatu/park driftchef.

Den tidiga morgonturen startar strax efter klockan 07.00 på tisdag 13 december från Junogatan och kör i centrum till Söder, Södra Drottninggatan, Kungstorget, Stadshuset, Kurverödsleden och åter till centrum.

Eftermiddagsturen startar cirka klockan 15.30 från Junogatan. Tåget passerar bland annat Söder, Södra Drottninggatan, Kungstorget, Äsperöd, Bleket, Dalaberg, Fasseröd och Kurveröd.

- Om det snöar den 13 december kommer traktorerna i det rullande luciatåget att behövas på annat håll för snöröjning. Men i så fall kör vi luciatåget en annan dag, säger Fredrik Stengavel.

Körschema för det rullande luciatåget tisdag morgon 13 december

Start klockan 07.00.
OBS! Tiderna är preliminära.

Junogatan 
Göteborgsvägen 
Timmermansgatan 
Anders Knapes väg 
Nordens väg: 07:10
Göteborgsvägen 
Parkgatan 
Södra Drottninggatan 
Södra Hamngatan 
Sankt Mikaelsgatan 
Kungstorget: 07:24. Avgång: 07:34 
Torggatan 
Kilbäcksgatan 
Skolgatan 
Lagerbergsgatan 
Bastiongatan 
Bävebäcksgatan 
Karl Gustavsgatan: 07:43 
Strömstadsvägen 
Kurverödsleden 
Varvsvägen 
Stadshuset: 08:03 
Varvsvägen 
Kurverödsleden 
Strömstadsvägen 
Bävebäcksgatan 
Kampenhof busstation 
Västerlånggatan 
Asplundsgatan: 08:24 
Östergatan (Agnebergsgymnasiet) 08:35
Lagerbergsgatan
Västerlånggatan
Junogatan

Karta över körschema morgon Pdf, 150.2 kB.(pdf för utskrift) Pdf, 150.2 kB.

Körschema för det rullande luciatåget tisdag eftermiddag 13 december

Start klockan 15.30.
OBS! Tiderna är preliminära.

Junogatan 
Göteborgsvägen 
Parkgatan 
Södra Drottniggatan 
Södra Hamngatan 
Sankt Mikaelsgatan 
Kungstorget: 15:42. Avgång: 15:52 
Torggatan 
Kilbäcksgatan 
Skolgatan 
Lagerbergsgatan 
Östergatan 
Västgötavägen 
Sigelhultsvägen 
Österled 
Rosenhäll äldreboende: 16:10 
Österled 
Äsperödsvägen 
Sigelhultsvägen 
Österängens äldreboende 
Västgötavägen 
Kämpegatan: 16:20
Erik Dahlbergsgatan 
Hedegatan 
Linnégatan 
Blekevägen: 16:30 
Helenedalsvägen 
Fjällvägen 
Myråsvägen 
Djupedalsvägen 
Penninggatan: 16:49 
Djupedalsvägen 
Dalabergsleden 
Hovhultsvägen 
Gånglåtsvägen: 17:00 
Fjällvägen 
Melodivägen 
Fjällvägen 
Musikvägen 
Fasserödsvägen 
Fassetorpsgatan: 17:21
Smeddalsgatan 
Nordanvindsvägen 
Västanvindsvägen 
Kurverödsleden 
Måndagsvägen: 17:38
Vändplan för buss på Måndagsvägen 
Måndagsvägen 
Kurverödsleden 
Lelångenvägen: 17:58 
Fjällvägen 
Boxhultsvägen 
Västanvindsvägen: 18:12 
Bidevindsvägen 
Västanvindsvägen 
Strömstadsvägen: 18:25 
Bävebäcksgatan 
Kampenhof busstation: 18:30 
Göteborgsvägen 
Asplundsgatan 
Åter till Junogatan cirka klockan 18:35
Karta över körshema eftermiddag Pdf, 149 kB.
(pdf för utskrift) Pdf, 149 kB.