Vägarbetet vid Tureborgsvägen

Just nu pågår ett större vägprojekt vid Tureborgsvägen för att öka tryggheten för gång- och cykeltrafiken på Tureborg. Samtidigt byts hela vatten-, avlopp- och dagvattensystemet i gatan. Uddevalla kommun, Västvatten, Markbygg och Uddevalla Hem samarbetar i projektet för ett säkrare Tureborg.

Bild på vägarbetet vid Tureborg, en uppgrävd gata där rör syns i botten av en grop

Vägarbetet vid Tureborg, snart kommer dricksvattenrören kopplas in och därefter återställs vägen mot bron.

Nya ledningar för dricksvatten, Tureborgsvägen

I denna och nästa vecka, vecka 48 och 49, förbereder kommunen och Västvatten inkoppling av dricksvattenledningar till hyreshusen från Tureborgsbron mot Tureborgs centrum och torget. Den nedlagda ledningen för dricksvatten har provtryckts för att kontrollera att den är tät. Hela nätet har spolats med vatten och vattenprover har tagits för att säkerställa att dricksvattnet håller en god kvalité. Varje fastighet kommer att få meddelande om exakt tid för påkopplingen.

Gatan återställs, från bron mot torget

Parallellt med installationen av nya dricksvattenledningar kommer gatan från bron mot torget att återställas. Det läggs en dränering i gatan och därefter asfalteras vägen med ett första lager asfalt inför vintern och därefter går det att köra på den. Den kommande trottoaren förbereds för nya belysningsstolpar och i samband med det dras nya elledningar. Trottoarer, gång- och cykelbana samt gatan får sedan sista lagret av asfalt och är klara under våren 2023.

Vägarbeten startas upp, korsningen Timmerbergsvägen/Tureborgsvägen

Vid mild väderlek startar arbete med grävning för nya vatten och avloppsrör i korsningen Timmerbergsvägen/Tureborgsvägen strax efter nyår. Då grävs korsningen upp för att rören ska kunna bytas ut. Arbetet fortsätter upp mot Dalstigen under januari, till och med april. Gatan från Timmerbergsvägen upp till Dalstigen ska enligt planeringen vara återställd innan halvårsskiftet 2023.

Bussförbindelse i området

Bussen kommer idag in från Äsperödshållet via Dalstigen, den tillfälliga lösningen fortsätter åtminstone under resten av 2022. Under arbetet i korsningen Timmerbergsvägen/ Tureborgsvägen kommer lokalbussen förhoppningsvis att kunna köra in på Tureborgsområdet från Tureborgsbron och vända runt vid Tureborgs centrum.

Tack till dig som står ut!

Stort tack till alla boende och fastighetsägare i området som har och har haft ett fantastiskt tålamod med vårt rejäla intrång i er boendemiljö! Tillsammans bygger vi ett säkrare Tureborg!

Har du frågor om projektet? Kontaktperson: Uddevalla kommun, projektledare Anders Löfström, 0522-69 74 09.