Byte av trafikljus på Fjällvägen

På måndag den 5 december återupptar man arbetet med att byta trafikljusen på Fjällvägens norra påfart och avfart. Det betyder att trafikljuset kommer vara släckt till onsdag den 7 december.

Bild på karta som visar var trafikljusen är.

På kartan är det nummer 12 på Fjällvägen som just nu kommer att installeras.

Under arbetsdagarna kan en fil i vardera körriktningen vara avstängd under perioder dagtid. Visa hänsyn och kör försiktigt vid arbetsområdet!

Anledningen till att man byter ut trafikljusen i Uddevalla är att de börjar bli föråldrade och att det är svårt att få tag i reservdelar. En annan anledning är att det kommer bli mer effektivt då leverantören kan styra trafikljusen och identifiera fel på distans.