Så blir den nya politiska organisationen i kommunen

Den nya majoriteten presenterade på onsdagen vem som föreslås bli vice ordförande i kommunstyrelsen, samt ordförande och vice ordförande i kommunens olika nämnder. På kommunfullmäktige 14 december sker det officiella valet till dessa poster.

Nya politiska majoriteten står samlad utanför Stadshuset, man ser Uddevalla i bakgrunden

Nya majoriteten presenterade den nya politiska organisationen från 1 januari. Från vänster syns Mathilda Sténhoff (M), John Alexandersson (SD), Christer Hasslebäck (UP), Roger Ekeroos (M), Henrik Sundström (M), Camilla Josefsson (M), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Mattias Forseng (SD), Kent Andréasson (UP), Gösta Dahlberg (M), Martin Pettersson (SD) (Klicka för större bild)

- Vi presenterar idag de stora dragen för den nya politiska organisationen. De här personerna kommer att vara nyckelpersoner i det politiska arbetet framöver. Den nya politiska organisationen kommer att gälla från 1 januari, säger Martin Pettersson, kommande ordförande i kommunstyrelsen.

Till posten som vice ordförande i kommunstyrelsen föreslås Henrik Sundström (M).

Till övriga poster föreslås följande personer:

Ordförande socialnämnden – Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Vice ordförande socialnämnden – Camilla Josefsson (M)

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden – Mattias Forseng (SD)
Vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden – Kent Andréasson (UP)

Ordförande barn och utbildningsnämnden – Roger Ekeroos (M)
Vice ordförande barn och utbildningsnämnden – Mathilda Sténhoff (M)

Ordförande kultur- och fritidsnämnden – Gösta Dahlberg (M)
Vice ordförande kultur- och fritidsnämnden – John Alexandersson (SD)

Christer Hasslebäck (UP) föreslås bli ordförande i Uddevalla Utvecklings AB.