Nya Rimnersvallens läktare kommer upp

Nu går det att ana vilken fantastisk arena nya Rimnersvallen kommer att bli! Takstolarna till den östra läktaren har kommit upp, takstolarna till den västra läktaren är på gång och markarbeten pågår. Nya Rimnersvallen kommer att vara färdigbyggd i slutet av augusti 2023.

Anders Emilsson och Cecilia Wahlskog står framför RImnersvallen, man ser en läktare med takstolar i trä i bakgrunden och del av byggarbetsplatsen

Nya Rimnersvallen växer fram! Projektledare Anders Emilsson och Cecilia Wahlskog står framför den västra läktaren, i bakgrunden syns den östra läktaren med takstolar i trä.

Nya Rimnersvallen byggs för att klara SM-kraven i friidrott och för superettan i fotboll. Det innebär bland annat att det måste finnas minst 1000 läktarplatser under tak, och att fotbollsplanen ska vara spelbar från april till mitten av november. Nya Rimnersvallen blir också tillgänglighetsanpassad, så att parasport kan utövas på arenan.

- Vi har nu förberett spelplanen för fotboll med dränering och bevattning. Nästa steg är att installera markvärme, och därefter läggs dräneringsgrus, sand och jord. Det blir naturgräs överst och fotbollsplanen kommer att vara klar och spelbar i början av september 2023, säger Cecilia Wahlskog, projektledare Rimnersvallen.

1600 platser och grafisk betong på västra läktaren

Huvudläktaren, den västra läktaren, har kommit på plats till stor del, och grundarbeten pågår just nu för ytterligare en del av byggnaden. Västra läktarens stomme med gradänger är uppe, och takstolar är på gång. Västra läktaren kommer att ha cirka 1600 sittplatser. På tredje våningen kommer det att finnas utrymmen för media, domarrum och konferensrum och uppe på taket plats för kameror. I entréplan kommer omklädningsrum, duschar, sjukvårdsrum, reception med mera att inrymmas, och på plan två kiosk och toaletter. Utvändigt vid entréerna syns nu en konstnärlig gestaltning i form av grafisk betong med olika grå toner i ett abstrakt mönster.

- Vi är glada att byggnadens fasad får ett uttryck och en gestaltning. Den grafiska betongen är framtagen av konstnären Mikael Göransson och betongen är lokalt producerad, säger Carl Casimir, kommunantikvarie.

De blå äldre metallfigurer som suttit ovanför huvudentrén till den gamla läktaren kommer att återanvändas och putsas in i västra läktarens insida. Det är okänt vilken konstnär som gjort dessa.

Takstolar av trä på östra läktaren

Östra läktaren kommer att byggas samman med Rimnershallen och innehålla omklädningsrum, duschar, sjukvårdsrum, aktivitetshall, kiosk med mera. Läktarens stomme är nu uppe med gradänger och väggar, takstolarna av trä är på plats och innan jul ska taket läggas på. Sammanlagt kommer det att finnas cirka 700 sittplatser på östra läktaren.

- Det är ett högt tempo i bygget av Rimnersvallen, som följer både tid och budget. Vi bygger med ekobetong och använder hållbart material i takstolarna, som är av trä. Det blir också väldigt vackert med träinslagen, säger Anders Emilsson, projektledare Rimnersvallen.

Norra läktaren kommer att bli en läktare med cirka 1700 ståplatser. Just nu pågår arbete med grunden för norra läktaren. Markarbeten pågår också för löparbanor, längdhoppsgropar, kulringar och vattengrav.

Mer information om Rimnersvallen

Grafisk betong vid entréerna på västra läktaren

Den grafiska betongen formgiven av konstnär Mikael Göransson syns vid entréerna på västra läktaren.

Västra läktaren med gradänger

Västra läktaren med gradänger

vy från västra läktaren över Rimnersområdet, man ser den östra läktaren också

Vy från västra läktaren över Rimnersvallen, östra läktaren och Rimnershallen syns rakt fram

arbete pågår med lyftkran för montering av takstolar på östra läktaren

Arbete pågår med östra läktaren

Takstolar i trä på den östra läktaren, det syns lyftkranar där byggarbetare står och jobbar i bakgrunden

Takstolarna på östra läktaren

Den norra läktarens grund syns, arbetet har startat med bottenplatta

Arbetet har startat med grunden till den norra läktaren

Cecilia Wahlskog håller upp en av de blå metallfigurerna som suttit på entrén till Rimnersvallen

Cecilia Wahlskog håller i en av de blå metallfigurerna som suttit vid den tidigare entrén till Rimnersvallen.