Klok teknik skapar mer vårdtid

Välfärdsteknik är en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla vården och möta framtidens utmaningar. Projektledare Ulrika Olsson berättar hur välfärdsteknik kan skapa mer tid till omsorg och förbättra arbetsmiljön.

- Vi måste vara rädda om våra vardagshjältar, säger projektledare Ulrika Olsson.

Uddevalla kommun är sedan 2020 med i ett nationellt projekt som handlar om välfärdsteknik. Projektet drivs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Uddevallas projektledare Ulrika Olsson berättar mer om vad som händer efter årsskiftet när projektet avslutas.

Hur kommer Uddevalla kommun att arbeta vidare med välfärdsteknik?

Välfärdsteknik var prioriterat hos oss även innan projektet och vi kommer att arbeta vidare med full kraft. Det handlar om att utveckla vår verksamhet och införa nya arbetssätt så att vi kan hålla samma höga vårdkvalitet även i framtiden. Hela landet står inför en demografisk utmaning med fler äldre, samtidigt som det inte finns tillräckligt med vårdpersonal. Det är helt enkelt färre som ska vårda fler, och då behöver vi använda klok teknik som skapar mer vårdtid.

Vad har hänt inom området välfärdsteknik under projekttiden?

Vi har infört nya digitala hjälpmedel i vården som medicingivare, fjärrtillsyn på natten med hjälp av kamera och app för sårvård. Dessutom har vi frigjort arbetstid genom att införa automatiserade processer vilket innebär att återkommande ärenden sköts per automatik. Det kan handla om utbetalning av habiliteringsersättning och avgiftshantering inom äldreomsorgen.

Tack vare projektet har vi också samverkat med andra kommuner och delat kunskap med varandra. Alla kommuner står inför samma utmaningar och vi vinner massor på att hjälpas åt.

Du kommer att fortsätta som projektledare för välfärdsteknikområdet i Uddevalla – vad ser du mest framemot?

Jag ser framemot att få bidra till god vård och till bra arbetsmiljö. Vårdpersonalen är helt fantastisk och vi måste vara rädda om våra vardagshjältar. Genom att ta hjälp av tekniken kan vi avlasta personalen och skapa mer utrymme till det mänskliga mötet. Då får brukarna mer vårdtid och medarbetarna kan fokusera på att ge omsorg. Det blir helt enkelt bättre för alla vilket känns oerhört meningsfullt.

Just nu besöker två av våra medarbetare inom hemtjänsten i Ljungskile, Caroline Jarsén och Janina Lindh, alla hemtjänstgrupper i Uddevalla kommun. Båda är undersköterskor med inriktning på välfärdsteknik och de arbetar med att sprida kunskap och dela med sig av sina erfarenheter. Läs gärna mer om Caroline och Janina i nyheten ”Hjärtan som klappar för välfärdsteknik”

Mer om välfärdsteknik

Uddevalla är en av tio modellkommuner i landet som stöttar andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik via projektet ”Kompetenscenter välfärdsteknik”som pågår under perioden 2020-2022. Om du är nyfiken på projektet kan du läsa mer om arbetet på SKR:s webbplats: Kompetenscenter välfärdsteknik

Tanken med välfärdsteknik är att använda smarta hjälpmedel inom vården så att brukarens vardag kan bli enklare, tryggare och mer självständig. Genom att ta hjälp av tekniken frigörs mer tid till vård och omsorg samtidigt som arbetsmiljön blir bättre för medarbetarna inom vården.

Du hittar mer information om Uddevallas arbete med välfärdsteknik på uddevalla.se:
Uddevalla digitaliserar för smartare äldreomsorg