Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 december

Onsdagen den 14 december sammanträder kommunfullmäktige på Bohusläns museum klockan 17.30. Då är det dags att välja ledamöter och ersättare i nämnder och bolagsstyrelser för de kommande fyra åren. Allmänheten hälsas välkommen att följa sammanträdet via vår webbsändning eller på plats.

På årets sista sammanträde väljs ledamöter och ersättare i nämnder och bolagsstyrelser för de kommande fyra åren.

Mötet inleds med ett luciatåg från Uddevalla Gymnasieskola och nedan hittar du ett urval av de ärenden som kommer att tas upp:

  • Val av ledamöter, ersättare och ombud i nämnder, styrelser, bolag, föreningar, stiftelser med mera för perioden från och med 2023.
  • Information från kommunens revisorer om granskning av kommunens arbete med detaljplaner och trafikplanering.
  • Revidering av specifikt ägardirektiv för Uddevalla Omnibus AB och Lysekils Busstrafik AB.
  • Revidering av avfallsplan 2018-2024 för Uddevalla kommun.
  • Renhållnings och slamtaxa 2023.
  • Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023, kommunfullmäktige.
  • Laddplan för publik laddinfrastruktur i Uddevalla kommun.
  • Val av kommunens revisorer för 2023-2026 års räkenskaper och förvaltning.

Du kan ta del av kallelsen i sin helhet på vår webbsida för kommunfullmäktiges kallelser:

Kallelse kommunfullmäktige 2022-12-14 KOMMUNFULLMÄKTIGES KALLELSER OCH PROTOKOLL

Webbsändning

Du kan se kommunfullmäktige via vår webbsändning, medan sammanträdet pågår eller i efterhand:

WEBBSÄNDNING UDDEVALLA KOMMUNFULLMÄKTIGE