Vem vill du ge Uddevallas Naturpris?

Uddevalla kommun har inrättat ett naturpris som kommer att delas ut varje år. Nu har du möjlighet att nominera något du tycker borde få priset för insatster under 2022.

En bild på en blomsteräng med prästkragar.

Nu finns ett nyinstiftat naturvårdspris. Att spara på död ved eller anlägga blomsterängar i stället för att klippa gräs är exempel på hur man kan gynna biologisk mångfald.

Naturpriset kan delas ut till en enskild person, en förening, en grupp eller liknande som under förgående år gjort en insats för att öka Uddevallas biologiska mångfald. Insatsen för biologisk mångfald kan exempelvis vara något praktiskt åtgärdsarbete, att ha bidragit till skyddande av artrika miljöer eller höjt kunskapen om ämnet biologisk mångfald.

Vem som helst kan nu lämna in förslag på pristagare till Uddevallas naturpris för insatser under 2022. Bland de förslag som kommer in väljs fyra kandidater ut av kommunens friluftsgrupp, och därefter beslutas pristagare av samhällsbyggnadsnämnden. Priset består av ett insektshotell och blommor och kommer att delas ut av ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i samband med nämndsammanträde.

Vem vill du nominera?

Skicka in ditt förslag till pristagare med en motivering samt kontaktuppgifter till den eller de du vill nominera senast 31 januari 2023 till samhallsbyggnad@uddevalla.se.

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden.

Har du frågor?

Har du frågor om naturpriset eller om hur du nominerar, kontakta vår kommunekolog Sofia Stengavel, telefon 0522-697311.