Tydlig energibesparing på kort tid

Tack vare driftoptimering av våra fastigheter och energimedvetenhet i vardagen har Uddevalla kommun sparat 1,5 miljoner kilowattimmar i oktober och november.

Att släcka belysningen i rum som inte används är ett enkelt energibesparingstips.

Energifrågan är viktig för oss alla och vi befinner oss i ett läge där vi behöver vara så energieffektiva som möjligt. Uddevalla kommun har valt att jobba med energibesparingar på olika sätt där driftoptimering av våra fastigheter och energieffektivt beteende är två stora delar.

Lars-Göran Johansson är chef på fastighetsavdelningen som har ansvar för att förvalta, underhålla och drifta kommunens fastigheter. Och han kan rapportera glädjande resultat:

- När man jämför siffrorna för oktobers och novembers energiförbrukning i år, jämfört med oktober och november 2021, har vi lyckats spara 1,5 miljoner kilowattimmar på elförbrukning och fjärrvärme. Det är otroligt roligt att vi på kort tid kan se så tydliga resultat, säger Lars-Göran.

Aktivt och engagerat arbete

Driftteknikerna på fastighetsavdelningen har fördjupat sina kunskaper i driftoptimering och jobbar aktivt med varje fastighet. Man följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer om att hålla en inomhustemperatur på 20 grader respektive 22 grader för särskilda boenden.

- Våra tekniker är väldigt engagerade och vi mäter och följer effekterna regelbundet. Självklart jobbar vi vidare i samma riktning och det är viktigt att berätta hur det går och följa upp, säger Lars-Göran.

Engagemanget märks också tydligt när det gäller att skapa ett energieffektivt beteende i hela organisationen.

- Våra verksamheter jobbar medvetet med att spara energi i vardagen och varje förändring räknas. Det kan tillexempel handla om att se över belysning, installera timer och att inte lämna utrustning i standbyläge. Ett stort tack till alla medarbetare och ett särskilt tack till driftenheten, nu fortsätter vi att hjälpas åt för att spara mer energi, säger kommundirektör Malin Krantz.

Mer om energibesparingar

Två andra exempel på energibesparande åtgärder är att Uddevalla kommun byter ut gatubelysning till LED-lampor och att julbelysningen är energismart.

Om du vill veta mer om hur du kan påverka din energiförbrukning finns råd och stöd på uddevalla.se: Energi och uppvärmning - Uddevalla kommun