Kommunen avvecklar de kommunala dagbarnvårdarna

Barn och utbildningsnämnden har beslutat att avveckla de kommunala dagbarnvårdarna. Beslutet berör två områden i Uddevalla, Bleket och Lane-Ryr. Alla barn och all personal erbjuds plats i förskola.

Barn som tittar på en vepa med orden "Kommunala dagmammor och dagbarn"

Nu avvecklas de sista kommunala dagbarnvårdargrupperna i kommunen.

Det är totalt sex dagbarnvårdare och 28 barn som berörs av avvecklingen. Verksamheten är uppskattad av barn och vårdnadshavare men det finns flera skäl som vägt tyngre för nämndens beslut. Bland annat är arbetsmiljön för personalen inte i enlighet med kommunens föreskrifter. Dagbarnvårdare har långa arbetsdagar, få möjligheter att ta raster och utför ensamarbete.

Svårigheter att rekrytera personal är en annan anledning.

- Vi har haft svårt att rekrytera personal under många år nu, säger Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef i kommunal förskola. Kommunal pedagogisk omsorg har tidigare erbjudits i fem områden i kommunen. Bleket och Lane-Ryr är de två sista.

Vårdnadshavare har fortfarande möjlighet att välja dagbarnvårdare som barnomsorgsalternativ i Uddevalla. Det finns cirka 20 fristående dagbarnvårdare i kommunen.

Redan i början av året flyttar Blekets dagbarnvårdargrupp, både barn och personal, tillsammans till Blekets nya förskola. När vårterminen är slut kommer även verksamheten i Lane-Ryr att avslutas och barn och personal erbjuds plats på Lane-Ryrs förskola. Alla vårdnadshavare har möjlighet att söka annan förskola och barnen har förtur till de lediga platser som finns i kommunal förskola.

Både Blekets och Lane-Ryrs förskola är enheter som just nu kan erbjuda barn och personal något utöver det vanliga. Blekets förskola är alldeles nybyggd och har precis smugit i gång sin verksamhet. Till Lane-Ryrs förskola flyttar en förskolebuss i höst, vilket blir en stor resurs. Nu kommer båda förskolorna att börja planera för ett bra mottagande av barn och personal från den pedagogiska omsorgen.

- Flytten kommer att ske i lugn och trygg takt. Barn, personal och vårdnadshavare kommer att bli delaktiga i processen, säger Lena-Maria Vinberg.


Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg, det som förr kallades dagmammor eller familjedaghem, är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar, eller pedagogisk omsorg som bedrivs i en särskild lokal.